Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Chuyên gia Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Thị Thái Lan

Giảng viên Công tác xã hội, khoa Xã hội học, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyen Thi Thai Lan Porträt© Nguyễn Thị Thái Lan

PGS.TS. Nguyễn Thị Thái Lan

Từ năm 2014-2016, PGS.TS. Lan là Giảng viên khoa Công tác Xã hội, Trường Đại học Lao động - Xã hội, Bộ Lao động , Thương binh và Xã hội, Việt Nam và trước đó cũng từng giảng dạy tại khoa Khoa học Xã hội nền tảng, Trường Cao đẳng Lao động và Xã hội, Bộ Lao động , Thương binh và Xã hội, Việt Nam. Năm 2009, PGS.TS. Lan được bổ nhiệm làm Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia về phát triển chương trình công tác xã hội nòng cốt.
Cô tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành tiếng Anh, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (1994), lấy bằng Thạc sỹ Công tác xã hội năm 2004 tại Đại học Regina, Canada và bằng Tiến sỹ Công tác xã hội năm 2015 tại Đại học New South Wales, Sydney, Australia.
Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy của cô bao gồm quyền lợi xã hội và nghề công tác xã hội; hành vi của con người và môi trường xã hội; lý thuyết và mô hình công tác xã hội; công tác xã hội với các nhóm; quản lý công tác xã hội; chương trình đào tạo đạo đức công tác xã hội dựa trên năng lực, dịch vụ cho trẻ tự kỷ.
Một số dự án nghiên cứu của cô như: Đề án nghiên cứu thực hiện quyền phúc lợi của nhân dân thông qua chuyên môn hóa công tác xã hội năm 2020 (do Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ); Đánh giá đa quốc gia về lực lượng lao động dịch vụ xã hội ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương: Trường hợp của Việt Nam năm 2018 (do UNICEF vùng và tại Việt Nam tài trợ) .v.v.