Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Chuyên gia Việt Nam
TS. Phạm Khánh Nam

Viện trưởng Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á – trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Phạm Khánh Nam© Phạm Khánh Nam

TS. Phạm Khánh Nam

nhận bằng tiến sĩ Kinh tế học từ Đại học Gothenburg, Thụy Điển. Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông là kinh tế học hành vi, kinh tế thí nghiệm và kinh tế môi trường; đặc biệt tập trung vào thế lưỡng nan xã hội trong sử dụng nguồn tài nguyên chung, vai trò của sự ưa thích xã hội trong quyết định kinh tế. Các nghiên cứu của ông được xuất bản trên các tạp chí có bình duyệt, bao gồm Journal of Public Economics, Journal of Economic Psychology hay Journal of Development Studies.