Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Chuyên gia Việt Nam
TS. Trương Minh Huy Vũ

Giám đốc Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP). Trước đó, TS. Vũ là Phó giám đốc ITP, Phó trưởng ban Ban Đối Ngoại và Phát Triển Dự Án ĐHQG-HCM (2018-2019). 

Dr. Trương Minh Huy Vũ© Trương Minh Huy Vũ

TS. Trương Minh Huy Vũ

Từ 2015 đến 2018, TS. Vũ công tác tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM trong vai trò Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) và Phó Trưởng khoa, kiêm Trưởng Bộ môn Chính trị Quốc tế thuộc Khoa Quan hệ Quốc tế. Ông từng là nghiên cứu viên cao cấp tại trường Chính sách công và Môi trường (SPEA), đại học Indiana, Hoa Kỳ (2018-2020). TS. Vũ bảo vệ luận án Tiến Sĩ Kinh tế-Chính trị Quốc tế tại Đại học Bonn, CHLB Đức (magna cum laude) vào năm 2014 với học bổng toàn phần của Bộ Ngoại Giao Đức. Các ấn phẩm của TS. Vũ xuất hiện trên các tạp chí khoa học và thảo luận chính sách như The National Interest, The Asan Forum, Revista Brasileira de Política Internacional, Global Asia, East Asia Policy, The German Journal on Contemporary Asia, The Asia Maritime Transparency Initiative và RSIS Commentaries. Ông cũng là đồng chủ biên tập sách “Power Politics in Asia’s Contested Waters Territorial Disputes in the South China Sea” được NXB Springer phát hành vào đầu năm 2016. Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, TS. Vũ còn tham gia tư vấn cho Ngân Hàng Thế Giới tại Việt Nam, Cục Kinh tế liên bang Thụy Sỹ (SECO), Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) v.v, và là thành viên của các nhóm phục vụ nghiên cứu đầu vào cho các cơ quan TW, các địa phương ở Việt Nam.