Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Xưởng Văn Hoá© Viện Goethe Hà Nội

Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh 2020

Tháng Một 2021

LOTUS 2

Hòa nhạc đa phương tiện l 19.-22.01.2021

  • LOTUS 2.1 © Goethe-Institut Hanoi
  • LOTUS 2.2 © Goethe-Institut Hanoi
  • LOTUS 2.3 © Goethe-Institut Hanoi
  • LOTUS 2.4 © Goethe-Institut Hanoi
  • LOTUS 2.5 © Goethe-Institut Hanoi
  • LOTUS 2.6 © Goethe-Institut Hanoi
  • LOTUS 2.7 © Goethe-Institut Hanoi

Lotus 2 | 19.-22.01.2021