Danh mục tài liệu trực tuyến
Thư viện

OPAC © Goethe-Institut Hanoi

Đăng nhập vào Danh mục tài liệu trực tuyến của thư viện viện Goethe Hà Nội

Bạn có thể tra cứu tài liệu và có được cái nhìn tổng quát về các đầu sách, đĩa CD và DVD, tạp chí và các nguồn dữ liệu điện tử có trong kho tài liệu của chúng tôi tại Danh mục tài liệu trực tuyến (OPAC) của thư viện viện Goethe Hà Nội.

Nếu bạn là hội viên của thư viện viện Goethe Hà Nội, bạn có thể đăng nhập vào Danh mục tài liệu trực tuyến của chúng tôi với tài khoản của bạn. Việc này đem lại cho bạn những lợi thế sau:

  • Thông tin về những tài liệu mà bạn đã mượn và hạn trả lại những tài liệu đó
  • Gia hạn mượn tài liệu đối với những tài liệu có thể được gia hạn
  • Thông tin về các khoản phí bạn đã hoặc chưa trả
  • Gửi gợi ý đặt mua tài liệu cho kho tài liệu của thư viện
  • Đánh giá bình luận về các tài liệu
  • Tổng quan về những tài liệu bạn đã từng mượn
 

Bạn cần gì để đăng nhập vào Danh mục tài liệu trực tuyến?

Để có thể sử dụng các tính năng được cá thể hóa của Danh mục tài liệu trực tuyến của chúng tôi, bạn cần phải là hội viên của thư viện viện Goethe Hà Nội cũng như đã đăng ký thành viên miễn phí tại Mein Goethe.de.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách mở các tính năng được cá thể hóa của Danh mục tài liệu trực tuyến chỉ bằng 3 bước đơn giản.

Thắc mắc hay gặp khó khăn với việc đăng nhập? Liên hệ ngay với chúng tôi!

bibliothek-hanoi@goethe.de

Bạn có thể xem thông tin về các điều kiện sử dụng của thư viện tại trang web của chúng tôi. Các cán bộ thư viện của chúng tôi cũng sẵn lòng tư vấn cho bạn tại thư viện. Nếu bạn đã là hội viên thư viện, bạn có thể đi đến bước 2.
Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản tại Mein Goethe.de, bạn có thể tạo một tài khoản trực tuyến. Bạn dùng tài khoản của Mein Goethe.de để đăng nhập vào Danh mục tài liệu trực tuyến. Hơn thế nữa, bạn có thể dùng tài khoản tại Mein Goethe.de để sử dụng tất cả các dịch vụ trực tuyến khác của viện Goethe ở các lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa và thư viện.

Nếu bạn đã có tài khoản tại Mein Goethe.de, bạn không cần phải đăng ký lại và đi tiếp đến bước 3.
Thư viện viện Goethe Hà Nội cần địa chỉ E-Mail mà bạn dùng để đăng ký tài khoản tại Mein Goethe.de để kích hoạt tài khoản của bạn. Mời bạn điền vào đơn đăng ký và gửi lại cho thư viện.

Sau khi bạn đã gửi đơn đăng ký, cán bộ thư viện sẽ thông báo cho bạn về việc kích hoạt tài khoản của bạn. Thông thường, việc kích hoạt sẽ được tiến hành trong vòng 2 ngày làm việc.

Đơn đăng ký sử dụng Danh mục tài liệu trực tuyến

Để bạn có thể sử dụng Danh mục tài liệu trực tuyến của thư viện viện Goethe Hà Nội, chúng tôi cần một số thông tin của bạn. Vui lòng điền vào mẫu đơn đăng ký và gửi lại cho chúng tôi bằng cách bấm vào nút „Gửi đi“.

Vui lòng điền địa chỉ E-Mail mà bạn dùng để đăng ký tại Mein Goethe.de tại đây.

Số thẻ thư viện được ghi trên thẻ thư viện của bạn.


Tôi đề nghị kích hoạt tài khoản của tôi tại Danh mục tài liệu trực tuyến.

* bắt buộc
When you send us the information contained in the contact form by clicking on the button below, you declare your consent for us to use your personal data for purposes of answering your enquiry and/or contacting you. You can revoke your consent by sending an e-mail message to bibliothek-hanoi@goethe.de. If you revoke your consent, your data will be erased immediately. Otherwise, your data will be erased after we have processed your enquiry or if the purpose of storing it no longer exists.

Privacy Policy