Danh mục tài liệu trực tuyến

Bạn có thể tra cứu tài liệu và có được cái nhìn tổng quát về các đầu sách, đĩa CD và DVD, tạp chí và các nguồn dữ liệu điện tử có trong kho tài liệu của chúng tôi tại Danh mục tài liệu trực tuyến (OPAC) của thư viện viện Goethe Hà Nội.

OPAC © Goethe-Institut Hanoi

Nếu bạn là hội viên của thư viện viện Goethe Hà Nội, bạn có thể đăng nhập vào Danh mục tài liệu trực tuyến của chúng tôi với tài khoản của bạn. Việc này đem lại cho bạn những lợi thế sau:
  • Thông tin về những tài liệu mà bạn đã mượn và hạn trả lại những tài liệu đó
  • Gia hạn mượn tài liệu đối với những tài liệu có thể được gia hạn
  • Thông tin về các khoản phí bạn đã hoặc chưa trả
  • Gửi gợi ý đặt mua tài liệu cho kho tài liệu của thư viện
  • Đánh giá bình luận về các tài liệu
  • Tổng quan về những tài liệu bạn đã từng mượn 

Bạn cần gì để đăng nhập vào Danh mục tài liệu trực tuyến?

Để có thể sử dụng các tính năng được cá thể hóa của Danh mục tài liệu trực tuyến của chúng tôi, bạn cần phải là hội viên của thư viện viện Goethe Hà Nội cũng như đã đăng ký thành viên miễn phí tại Mein Goethe.de.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách mở các tính năng được cá thể hóa của Danh mục tài liệu trực tuyến chỉ bằng 3 bước đơn giản.

Thắc mắc hay gặp khó khăn với việc đăng nhập? Liên hệ ngay với chúng tôi!

bibliothek-hanoi@goethe.de

Bạn có thể xem thông tin về các điều kiện sử dụng của thư viện tại trang web của chúng tôi. Các cán bộ thư viện của chúng tôi cũng sẵn lòng tư vấn cho bạn tại thư viện. Nếu bạn đã là hội viên thư viện, bạn có thể đi đến bước 2.

Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản tại Mein Goethe.de, bạn có thể tạo một tài khoản trực tuyến. Bạn dùng tài khoản của Mein Goethe.de để đăng nhập vào Danh mục tài liệu trực tuyến. Hơn thế nữa, bạn có thể dùng tài khoản tại Mein Goethe.de để sử dụng tất cả các dịch vụ trực tuyến khác của viện Goethe ở các lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa và thư viện.

Nếu bạn đã có tài khoản tại Mein Goethe.de, bạn không cần phải đăng ký lại và đi tiếp đến bước 3.

Thư viện viện Goethe Hà Nội cần địa chỉ E-Mail mà bạn dùng để đăng ký tài khoản tại Mein Goethe.de để kích hoạt tài khoản của bạn. Mời bạn điền vào đơn đăng ký và gửi lại cho thư viện.

Sau khi bạn đã gửi đơn đăng ký, cán bộ thư viện sẽ thông báo cho bạn về việc kích hoạt tài khoản của bạn. Thông thường, việc kích hoạt sẽ được tiến hành trong vòng 2 ngày làm việc.

Bảng phân loại tài liệu của viện Goethe

Mời bạn đọc bảng phân loại tài liệu để có thể tìm kiếm tài liệu dễ dàng hơn.​​​​​​​

Liên hệ

Theo dõi chúng tôi trên