Danh mục tài liệu trực tuyến - Thư viện - Viện Goethe Hà Nội - Việt Nam

Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
OPAC© Goethe-Institut Hanoi

Thư viện
Danh mục tài liệu trực tuyến

Bạn có thể tra cứu tài liệu và có được cái nhìn tổng quát về các đầu sách, đĩa CD và DVD, tạp chí và các nguồn dữ liệu điện tử có trong kho tài liệu của chúng tôi tại Danh mục tài liệu trực tuyến (OPAC) của thư viện viện Goethe Hà Nội.

Nếu bạn là hội viên của thư viện viện Goethe Hà Nội, bạn có thể đăng nhập vào Danh mục tài liệu trực tuyến của chúng tôi với tài khoản của bạn. Việc này đem lại cho bạn những lợi thế sau:

  • Thông tin về những tài liệu mà bạn đã mượn và hạn trả lại những tài liệu đó
  • Gia hạn mượn tài liệu đối với những tài liệu có thể được gia hạn
  • Thông tin về các khoản phí bạn đã hoặc chưa trả
  • Gửi gợi ý đặt mua tài liệu cho kho tài liệu của thư viện
  • Đánh giá bình luận về các tài liệu
  • Tổng quan về những tài liệu bạn đã từng mượn
 

Bạn cần gì để đăng nhập vào Danh mục tài liệu trực tuyến?

Để có thể sử dụng các tính năng được cá thể hóa của Danh mục tài liệu trực tuyến của chúng tôi, bạn cần phải là hội viên của thư viện viện Goethe Hà Nội cũng như đã đăng ký thành viên miễn phí tại Mein Goethe.de.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách mở các tính năng được cá thể hóa của Danh mục tài liệu trực tuyến chỉ bằng 3 bước đơn giản.

Thắc mắc hay gặp khó khăn với việc đăng nhập? Liên hệ ngay với chúng tôi!

bibliothek-hanoi@goethe.de

Bảng phân loại tài liệu của viện Goethe

Mời bạn đọc bảng phân loại tài liệu để có thể tìm kiếm tài liệu dễ dàng hơn.