Các khoá tiếng Đức cho người lớn
Hà Nội

Khóa tiêu chuẩn

12 / 8 tuần
2 / 3 buổi/tuần
(3 tiết/buổi)
72 tiết
Tối đa 20 học viên
 

Khóa cấp tốc

6 tuần
3 buổi/tuần
(4 tiết/buổi)
72 tiết
Tối đa 20 học viên
 

Khóa siêu tốc

4 tuần
5 buổi/tuần
(5 tiết/buổi)
100 tiết
Tối đa 20 học viên
 

Các thông tin khác

Liên hệ và đăng ký học

Bạn quan tâm đến một trong các khoá học của chúng tôi hoặc  bạn cần thêm thông tin? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Các loại khoá học

Bạn muốn học tiếng Đức và cần một khoá học phù hợp với các nhu cầu cá nhân của bạn? Vậy bạn hãy bắt đầu học như bạn muốn và bạn sẽ đạt được mục đích của mình.

Tổng quan về các trình độ A1–C2

Các khoá học tiếng Đức của chúng tôi được phân loại theo các bậc trình độ của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng châu Âu.