Thực tập
Hà Nội

Geschäftsleute laufen in einer Reihe über eine Weltkarte © Goethe-Institut

Viện Goethe Hà Nội mang đến cho những sinh viên năm cuối cơ hội thực tập tại Hà Nội. Thời gian thực tập là 3 hoặc 6 tháng. Thực tập sinh có được cái nhìn sâu sắc hơn về công việc của Viện Goethe, tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện các chương trình văn hóa, đảm nhận các nhiệm vụ trong khóa học ngôn ngữ hoặc hợp tác giáo dục Đức.
 
Nếu bạn muốn thực tập tại Viện Goethe Việt Nam, vui lòng đăng ký trực tuyến.