Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Geschäftsleute laufen in einer Reihe über eine Weltkarte© Goethe-Institut

Hà Nội
Thực tập

Viện Goethe Việt Nam mang đến cho những sinh viên năm cuối cơ hội thực tập tại Hà Nội. Thời gian thực tập là 3 hoặc 6 tháng. 

Thực tập sinh có được cái nhìn sâu sắc hơn về công việc của Viện Goethe, tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện các chương trình văn hóa, đảm nhận các nhiệm vụ trong khóa học ngôn ngữ hoặc hợp tác giáo dục Đức.

Thông tin quan trọng

Hiện tại do thay đổi chiến lược của phòng Chương trình Văn hóa nên chúng tôi tạm dừng nhận đăng ký thực tập sinh. Cổng đăng ký cho vị trí thực tập tại phòng Văn hóa sẽ mở lại trong thời gian sớm nhất.