კატეგორია: CLIL CLIL გერმანული ენის გაკვეთილზე

Deutsch im System @ Goethe-Institut Georgien

კვირა, 17.11.2019 -
სამშაბათი, 03.12.2019

გოეთეს ინსტიტუტი საქართველოში

სემინარი

CLIL im deutschunterricht

Fortbildung zum Sach-Fach-Unterricht

Seminarbeschreibung

Wollen Sie über den traditionellen Unterricht hinausgehen und Deutsch mal anders lehren? Dann bieten wir Ihnen unser CLIL-Fortbildungsseminar an. Im Seminar lernen Sie, was CLIL (Content and Language Integrated Learning) bedeutet, welche Grundprinzipien dieses Konzept beinhaltet und wie Sie vom Deutschunterricht abweichende Fächer in der deutschen Sprache unterrichten können. Im Seminar wollen wir Ihnen Experimente und Videosequenzen  anbieten, die Sie für den Unterricht nutzen können.
Darüber hinaus erarbeiten Sie Konzepte, die zu einem sachfach- und sprachintegrierten Unterricht führen können.

Zielgruppe

Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer an Schulen in Georgien.

Format und Dauer

25 Unterrichtseinheiten (7 UE - Onlinephase, 8 UE - Präsenzseminar, 10 UE – selbstständige Arbeit)

Onlinephase 1: 17.-23.11.2019
Präsenzphase: 24.11.2019
Onlinephase 2: 25.11.- 03.12.2019

Seminarleitung

Tinatin Gvichia
Shorena Kvantchiani

Anmeldung

Sie können sich ab jetzt über das Online-Formular anmelden.

kreditpunkte

Um die für ein Kreditpunkt benötigten 25 UEs zu belegen, können Sie innerhalb einer Fortbildungs-Kategorie an mehreren Seminaren teilnehmen. Im Rahmen des Projekts „Deutsch im System“ bieten wir Fortbildungen in folgenden Kategorien an:
  • Landeskunde
  • Aktivität im Unterricht
  • CLIL - Sach-Fach-Unterricht

დაბრუნება