Partnerët dhe përkrahësit

Goethe-Institut Partnerër dhe sponzorët Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Keni interesimin për mbështetje të punës sonë?
Atëherë Ju lutemi të kontaktoni me Tanja Kryger.