Këshillimi dhe shërbimi

Këshillimi Foto: Goethe-Institut/Gordana Baboska

Në kuadër të bashkëpunimit arsimor të mësimit të gjuhës gjermane, ne i mbështesim mësuesit, shkollat dhe institucionet e tjera në Maqedonia e Veriut lidhur me realizimin e mësimdhënien e gjuhës gjermane.

  • Trajnime për mësues të gjermanishtes, duke filluar nga aktivitetet  njëditore deri në seminaret që zgjasin disa javë
  • Ide dhe materiale për reklamimin e gjuhës gjermane
  • Pasqyrë e materialeve mësimore aktuale.