Akses i shpejtë:

Kalo drejtpërdrejt te përmbajtja (Alt 1) Kalo drejtpërdrejt te niveli kryesor i shfletimit (Alt 2)

Këshillimi dhe shërbimi

Këshillimi Foto: Goethe-Institut/Gordana Baboska

Në kuadër të bashkëpunimit arsimor të mësimit të gjuhës gjermane, ne i mbështesim mësuesit, shkollat dhe institucionet e tjera në Maqedonia e Veriut lidhur me realizimin e mësimdhënien e gjuhës gjermane.
  • Trajnime për mësues të gjermanishtes, duke filluar nga aktivitetet  njëditore deri në seminaret që zgjasin disa javë
  • Ide dhe materiale për reklamimin e gjuhës gjermane
  • Pasqyrë e materialeve mësimore aktuale.

Kontakti

Gordana Baboska
Referente për bashkëpunim arsimor dhe PASCH
Tel. +389 2 3121 604 / 23
Faks +389 2 3121 604
gordana.baboska@goethe.de