Europanetzwerk Deutsch
EU-Kurse

 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut
 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut /Bernhard Ludewig

Zyra për punë të jashtme dhe Goethe -Instituti përmes programit Europanetzwerk Deutsch  promovojnë gjuhën gjermane si gjuhë pune dhe procedurale në institucionet evropiane dhe mbështesin një rrjet aktiv evropian. Ata ju ftojnë në një kurs ekskluziv të gjuhës në Gjermani.
 
A jeni të punësuar në një institucion të BE-së? A punoni në ministri dhe në punën tuaj a jeni në kontakt të ngushtë me institucionet e BE-së? A e zotëroni gjuhën gjermane në një nivel të lartë dhe dëshironi të përmirësoni aftësitë tuaja gjuhësore për veprimtarinë tuaj profesionale? Në atë rast, kurset Europanetzwerk Deutsch ju ofrojnë një mundësi unike për të forcuar njohuritë tuaja të gjuhës gjermane përmes komunikimit profesional dhe për të zgjeruar kontaktet në nivelin e BE-së.

Kontakti


Olivera Stipcarova

Europanetzwerk Deutsch | EU-Kurse
Tel. + 389 - 2 - 3121 604 
Olivera.Stipcarova@goethe.de
END2
  AA