Akses i shpejtë:

Kalo drejtpërdrejt te përmbajtja (Alt 1) Kalo drejtpërdrejt te niveli kryesor i shfletimit (Alt 2)
Zgjidhni terminin

Kurse paraintegruese

Kurset integruese dedikohen për ata, të cilët dëshirojnë të jetojnë së bashku me partnerin që jeton në Gjermani dhe për atë u duhet certifikata SD1

Zgjidhni terminin
Ilustrimi: Pjesëmarrës të lumtur që kapin libra, flluska me tekste bisedash dhe një hartë të Gjermanisë, të cilat fluturojnë në ajër.
 • Ideale për t'u bashkuar me familjen tonë
 • Mënyra më e shpejtë për të arritur nivelin A1
 • 4 orë në ditë, 5 ditë në javë

Një ndjenjë sigurie

Do të aftësoheni intensivisht për provimin Start Deutsch 1 në 5 termine në javë në një periudhë 3 javore. Kurset gjuhësore në kuadër të bashkimit familjar janë me financim të posaçëm dhe mund të merrni pjesë në dy orë plotësuese në javë si mësim plotësues pa pagesë. Në këtë mënyrë do të jeni më të sigurt kur do të hyni në provim.
 • Niveli
  A1.1–A1.2

 • Fillim
  Fundi i janarit/fillimi i shkurtit: fundi i marsit/fillimi i prillit; fundi i majit/fillimi i qershorit; fillimi i shtatorit; fundi i tetorit/fillimi i nëntorit

 • Kohëzgjatja
  6 javë

 • Orë mësimore në javë
  20 nga 45 minuta

 • Pjesëmarrës
  maks. 16

 • Qasje në platformën e të mësuarit
  Në kohëzgjatjen e kursit dhe tre javë pas mbarimit të kursit

 • Çmimi
  12.500 MKD

Kështu funksionon

.
Një grup dhe pjesëmarrës të kursit pranë laptopit
Ende pyetje? +389 2 3121604 Me kënaqësi do t’ju këshillojmë: info-skopje@goethe.de