Kariera

Personal Foto: Goethe-Institut | Loredana La Rocca

Neve na karakterizojnë shumëllojshmëria, kurioziteti dhe sinqeriteti. Goethe-Institut sh. r., është  institut kulturor i Republikës Federale Gjermane në gjithë botën. Ne promovojmë njohjen e gjuhës gjermane jashtë vendit dhe kultivojmë bashkëpunimin kulturor ndërkombëtar. Ne ndërmjetësojmë një pasqyrë përfshirëse aktuale të Gjermanisë dhe informojmë për jetën kulturore, sociale dhe politike në Gjermani. 

Shpalljet aktuale për punë

Lehrkräfte für Deutsch als Fremdsprache am Goethe-Institut Skopje

Das Goethe-Institut Skopje sucht ab sofort qualifizierte und engagierte Lehrkräfte für Deutsch als Fremdsprache.