Oferta për trajnim

Qoftë gjeografi, metodikë dhe didaktikë ose zgjerim të kompetencës gjuhësore – Goethe-Institut u ofron mësimdhënësve të gjermanishtes një ofertë të gjerë për aftësim dhe trajnim të mëtutjeshëm. 

Trajnime Foto: Goethe-Institute in Deutschland

Trajnime në Maqedonia e Veriut

Goethe-Institut në Maqedonia e Veriut u ofron mësimdhënësve të gjermanishtes që të arsimohen vazhdimisht. 

Fortbildung in Deutschland © Getty-Images, Sam Edwards

Trajnim në Gjermani

Trajnimet në Gjermani Ju ofrojnë mundësinë, që të zgjeroni kompetencat Tuaja dhe ta përjetoni Gjermaninë.

Trajnimi i mësimdhënësve online

Trajnimi dhe aftësimi i vazhdueshëm përmes mësimit në distancë – këtu Ju përcaktoheni individualisht se kur dhe ku do të mësoni. 

Zertifizierte Online-Fortbildungen für DaF/DaZ-Lehrkräfte im Bereich Methodik und Didaktik, Mediendidaktik und weitere Angebote. Weiterbildung auf höchstem Niveau - berufsbegleitend und praxisnah mit den Online-Fortbildungen des Goethe-Instituts. © Gettyimages

Online-Seminare

Das Goethe-Institut bietet Deutschlehrkräften sowie Fortbilderinnen und Fortbildern Online-Seminare an. Informieren Sie sich über kommende Termine und Angebote.