Oferta për trajnim

Qoftë gjeografi, metodikë dhe didaktikë ose zgjerim të kompetencës gjuhësore – Goethe-Institut u ofron mësimdhënësve të gjermanishtes një ofertë të gjerë për aftësim dhe trajnim të mëtutjeshëm. 

Trajnime Foto: Goethe-Institute in Deutschland

Trajnime në Maqedoni

Goethe-Institut në Maqedoni u ofron mësimdhënësve të gjermanishtes që të arsimohen vazhdimisht. 

Fortbildung in Deutschland © Getty-Images, Sam Edwards

Trajnim në Gjermani

Trajnimet në Gjermani Ju ofrojnë mundësinë, që të zgjeroni kompetencat Tuaja dhe ta përjetoni Gjermaninë.

Onlinebasierte Kursformate bieten Flexibilität Foto (Ausschnitt): © vadymvdrobot - Fotolia.com

Trajnimi i mësimdhënësve online

Trajnimi dhe aftësimi i vazhdueshëm përmes mësimit në distancë – këtu Ju përcaktoheni individualisht se kur dhe ku do të mësoni.