Akses i shpejtë:

Kalo drejtpërdrejt te përmbajtja (Alt 1) Kalo drejtpërdrejt te niveli kryesor i shfletimit (Alt 2)
Goethe-Institut Spracharbeit© Sonja Tobias

Këshillim falas për mësim dhe provim, për rrugën tuaj në Gjermani

Krahas përgatitjes gjuhësore, edhe përgatitja për mjedisin e ri është një përgatitje e mirë për jetën dhe punën në Gjermani. Pavarësisht se si, ku ose me kë e mësoni gjermanishten, Goethe-Institut ofron këto oferta falas:

-Këshillime për mësimin dhe provimin e gjuhës,
-Këshillime lidhur me vendosjen dhe përshtatjen në Gjermani, si dhe
-Trajnime për gjuhën dhe njohuritë rreth vendit 

Lexoni më shumë rreth projekteve aktuale të Institutit Goethe në gjithë botën lidhur me këshillimet për mësimin e gjuhës dhe përgatitjen për të jetuar në Gjermani:

„Mësimi i gjuhës korrespondon me këshillimet për migracionin“
 

4 persona, nëna, babai dhe 2 fëmijë në aeroport © Goethe-Institut/Dimitar Petrovski

Gjermania - Udhërrëfyesi im

Në portalin “Gjermania - Udhërrëfyesi im” ndahen informacione për jetën e përditshme dhe të punës në Gjermani. Emigrantët si punëtorë të kualifikuar, bashkëshortët dhe familjet e tyre nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut marrin informacione në gjuhën shqipe dhe maqedonase. Këto informacione kontribuojnë në lehtësimin e procesit të integrimit në Gjermani.

Kursi im për Gjermaninë

A doni të përgatiteni në vendin tuaj për periudhën fillestare në Gjermani. Atëherë kursi falas për Gjermaninë është pikërisht ajo që ju nevojitet!
Këtu do të gjeni informacione të përgjithshme, si dhe fjalë dhe ushtrime të dobishme për jetën tuaj të përditshme dhe të punës në Gjermani.
 


Orari i këshillimeve: 
çdo të hënë dhe të mërkurë prej në 11:00 deri në 15:00.

Do të merrni:

- Informacione për procedurën e provimit dhe mundësitë për përgatitjen për provim,
- Informacione të përgjithshme për jetën e përditshme dhe profesionale në Gjermani,
- Konsultim individual në telefon, ose konsultim në grup në Zoom dhe në Institutin Goethe, për të identifikuar vështirësitë tuaja në mësim dhe për të shmangur gabimet e mundshme,
- Rekomandime për materiale trajnimi dhe vetëmësim (libra dhe CD-të, aplikacione falas, oferta në internet etj.).

Përfitoni nga oferta jonë falas dhe regjistrohuni KËTU!


Kontakt und Partner

Kontakt:

Goethe-Institut
Bul.8 Septemvri 18-1/15
1000 Скопје
Tel.: +389 2 3121 604
info-skopje@goethe.de

Logo European Union © EU