Kontakti dhe orari i punës


Oraret e përgjithshme të punës (recepcioni):
E hënë-e premte: 8:30–16:00 ora

Orari i punës për kurset e gjuhës:
E hënë-e enjte: 09:00-13:00 ora dhe 14:00-16:00 ora

Mbyllje pranverore: 29.4.-6.5.2024

Si të na gjeni


Arritja me mjetet e transportit publik 

Arritja me autobus
Stacioni Hotel Karpos, pastaj 7 Minuta ecni në drejtim të Mi-Da Grand Motors

Arritja me tren
Nga stacioni hekurudhor deri te Goethe-Institut me taksi rreth 10 minuta