München Teamwork
Foto: © Loredana La Rocca

Kurse të gjuhës gjermane A1–C2

Mësoni gjermanisht me një kurs të gjermanishtes të Goethe-Institut – në Maqedonia e Veriut, në Gjermani ose online.

Provime të gjermanishtes

Dokumentoni njohuritë tuaja gjuhësore me një provim të gjermanishtes të Goethe-Institut.

Mësimdhënia e gjuhës gjermane

Goethe-Institut është ofertuesi kryesorë në gjithë botën për trajnime të mësuesve të gjermanishtes. Ne ju ofrojmë një program gjithëpërfshirës – në Maqedonia e Veriut, në Gjermani ose të   mësuarit në distancë.

Ushtro falas gjermanisht

Përfitoni nga ofertat tona të shumëllojshme online për nivelet gjuhësore A1–C2.

Magazina