München Teamwork
Foto: © Loredana La Rocca

Ofertat tona

Goethe-Institut e sjellë gjuhën gjermane në gjithë botën: Në më tepër se 90 vende ne ofrojmë kurse dhe provime të gjermanishtes. Ushtroni falas gjermanisht me ofertën tonë të shumëllojshme online dhe në komunitet. Zbuloni ofertën e trajnimit dhe materialet për mësimdhënës të gjermanishtes (DaF/DaZ).

Kurse të gjuhës gjermane A1–C2

Mësoni gjermanisht me një kurs të gjermanishtes të Goethe-Institut – në Maqedonia e Veriut, në Gjermani ose online.

Provime të gjermanishtes

Dokumentoni njohuritë tuaja gjuhësore me një provim të gjermanishtes të Goethe-Institut.

Mësimdhënia e gjuhës gjermane

Goethe-Institut është ofertuesi kryesorë në gjithë botën për trajnime të mësuesve të gjermanishtes. Ne ju ofrojmë një program gjithëpërfshirës – në Maqedonia e Veriut, në Gjermani ose të   mësuarit në distancë.

Ushtro falas gjermanisht

Përfitoni nga ofertat tona të shumëllojshme online për nivelet gjuhësore A1–C2.

Magazina

Krijimi digjital interaktiv mësimit të gjuhëve: vegla dhe këshilla të dobishme për përdorim Online-Unterricht | © adobe.stock

Krijimi digjital interaktiv mësimit të gjuhëve: vegla dhe këshilla të dobishme për përdorim

Ekzistojnë një sërë veglash që mbështesin mësimin e suksesshëm online të gjermanishtes si gjuhë e huaj (DaF) / gjermanishtes si gjuhë të dytë (DaZ). Disa janë paraqitur këtu - me shembuj konkretë rreth zbatimit të tyre.

Medium i ri, shanse të reja - korrigjimi i gabimeve në mësimdhënien virtuale Fehler korrigieren | © Adobe Stock

Medium i ri, shanse të reja - korrigjimi i gabimeve në mësimdhënien virtuale

Mësimi online sjell shumë sfida të reja për mësuesit. Në veçanti, frika e humbjes së nxënësve në mediumin e ri çon në kujdes mbi tema potencialisht zhgënjyese si korrigjimi i gabimit. Por a duhet ta korrigjojmë fare? E nëse po, si mund të bëhet kjo pa frustracion?

Të këndosh bashkë, pa e njohur tekstin © Goethe-Institut e. V./Illustration: Tobias Schrank

Të këndosh bashkë, pa e njohur tekstin

Për çfarë  këndojnë ata në realitet? Thomas Böhm pranon se nuk e kupton gjithmonë çdo fjalë në këngët pop. Pastaj kur pyet në internet se për çfarë bëhet fjalë, ndonjëherë është mjaft i shqetësuar. Dhe ndonjëherë shumë i lumtur për fitimin e fjalëve poetike.