Shërbim për bibliotekarë

Jahrbuch Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Këtu do të gjeni ngjarje, informata të specializuara dhe oferta bashkëpunimi për bibliotekarët.

Ne punojmë në partneritet me bibliotekat e tjera, shoqatat e bibliotekave, qendrat e trajnimit dhe institucionet brenda dhe jashtë vendit për të promovuar dialogun dhe shkëmbimin profesional. Në Maqedoni, në bashkëpunim me Goethe-Institut në Selanik, organizojmë konferenca, udhëtime studimore ose programe shkëmbimi në fushën e informacionit.