Akses i shpejtë:

Kalo drejtpërdrejt te përmbajtja (Alt 1)Kalo drejtpërdrejt te niveli sekondar i shfletimit (Alt 3)Kalo drejtpërdrejt te niveli kryesor i shfletimit (Alt 2)

Freiraum

Projekti Freiraum dëshiron të zbulojë, se si është e rregulluar çështja e lirisë në qytetet e Europës. Çfarë pyetjesh lindin, kur qytetarët, shkencëtarët dhe krijuesit kulturor mendojnë për nocionin „Liri“ në një vend të veçantë? Çfarë problemesh mund të identifikohen në një qytet?

Të reja nga shoqëria dhe kultura

Fëmijët gjithashtu mund të mësojnë një mënyrë jetese të qëndrueshme. Fotografia (klipi) : © picture alliance / Wavebreak Media

Edukimi për zhvillim të qëndrueshëm
KUR NXËNËSIT BËHEN SIPËRMARRËS TË TREGTISË SË DREJTË

Qëndrueshmëria dhe mbrojtja e klimës fillojnë në jetën e përditshme, dhe fëmijët mund ta mësojnë atë gjithashtu. Institucionet arsimore nga e gjithë Gjermania - veçanërisht shkollat ​​- po marrin pjesë në programin botëror të veprimit të UNESCO-s për edukim dhe zhvillim të qëndrueshëm.

ZGJEDHJET EUROPIANE
SHTATË UEBFAQE DHE APLIKACIONE PËR KURAJO DIGJITALE CIVILE

Gjuha e urrejtjes dhe Fake News mund të ndikojnë në masë të madhe në mendimin publik. Këto aplikacione dhe iniciativa duan t’u kundërvihen, që duke informuar dhe nxitur për politikën së bashku të krijojnë diskursin në rrjet.

Në fazën e projektit gjashtë javor, pjesëmarrësit e Coding da Vinci i zbatuan idetë e tyre në praktikë. Foto (prerë): © Coding da Vinci

Coding da Vinci
DIGJITALIZIM I KULTURËS

Vizitorët e muzeve dhe arkivave zakonisht vëzhgojnë një pjesë të kulturës prapa vitrinave në hapësirat e errëta të ekspozitës. Sidoqoftë, sot mund të provohen më fuqishëm. Hackatoni kulturor Coding da Vinci tregon se si pjesët e muzeut bëhen në jetë digjitale.