Akses i shpejtë:

Kalo drejtpërdrejt te përmbajtja (Alt 1)Kalo drejtpërdrejt te niveli sekondar i shfletimit (Alt 3)Kalo drejtpërdrejt te niveli kryesor i shfletimit (Alt 2)

Freiraum

Projekti Freiraum dëshiron të zbulojë, se si është e rregulluar çështja e lirisë në qytetet e Europës. Çfarë pyetjesh lindin, kur qytetarët, shkencëtarët dhe krijuesit kulturor mendojnë për nocionin „Liri“ në një vend të veçantë? Çfarë problemesh mund të identifikohen në një qytet?