Gjej kursin Oraret dhe çmimet

Test i përcaktimit të nivelit online

Përmes testit të përcaktimit të nivelit ne mund të vlerësojmë nivelin e aftësive tuaja gjuhësore. Rezultatet e testit do të na ndihmojnë të zgjedhim një kurs të përshtatshëm për ju.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

* Kurset dhe ligjëratat janë të liruara nga TVSH-ja në pëlqim me nenin 23 paragrafi 1 pika 176 nga Ligji mbi tatimin e vlerës së shtuar