Pyetje të parashtruara shpesh

Po ju informojmë për pyetjet e shpeshta dhe të përgjithshme lidhur me provimet e Goethe-Institut.

Nëse keni pyetje të tjera lidhur me provimet Goethe-Zertifikat A1 deri në C2, ju lutemi të informoheni në një konsultë individuale pa pagesë në një nga qendrat tona të provimeve (përfaqësitë e Goethe-Institut, Goethe-Zentrum, ose partnerët në zhvillimin e provimeve të Goethe-Institut).

Po ju informojmë për pyetjet e shpeshta dhe të përgjithshme lidhur me provimet e Goethe-Institut.

Nëse keni pyetje të tjera lidhur me provimet Goethe-Zertifikat A1 deri në C2, ju lutemi të informoheni në një konsultë individuale pa pagesë në një nga qendrat tona të provimeve (përfaqësitë e Goethe-Institut, Goethe-Zentrum, ose partnerët në zhvillimin e provimeve të Goethe-Institut).