Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Një studente shumë e bukur në bibliotekë © istockphoto

Ju dëshironi ...

  • të dëshmoni njohuritë elementare të gjermanishtes
  • të aplikoni si Au-Pair në Gjermani
  • një dëshmi gjuhe për marrjen e vizës për bashkim familjar
  • të dëshmoni njohuritë e marra në nivelin A1 nëpërmjet një certifikate zyrtare të njohur në rang ndërkombëtar

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 është një provim i gjuhës gjermane për të rritur. Ai dëshmon njohuri elementare të gjuhës dhe i përgjigjet nivelit të parë (A1) të shkallës së kompetencave prej gjashtë nivelesh të Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencave për Gjuhët (KPERGj).

Me kryerjen e suksesshme të provimit ju tregoni, se ...

  • mund të merreni vesh në mënyrë të thjeshtë, nëse bashkëbiseduesit flasin ngadalë dhe qartë.
  • mund të kuptoni dhe përdorni shprehi të shpeshta të së përditshmes dhe fjali të thjeshta (psh. informacione mbi personin dhe familjen tuaj, mbi bërjen e pazareve, mbi punën, mbi ambientin rreth e rrotull).
  • mund të prezantoni veten dhe të tjerët dhe t'u drejtoni të tjerëve pyetje: psh. ku jetojnë ata, çfarë njerëzish njohin apo çfarë gjerash kanë.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Kurset dhe ligjëratat janë të liruara nga TVSH-ja në pëlqim me nenin 23 paragrafi 1 pika 176 nga Ligji mbi tatimin e vlerës së shtuar

**) Çmimi më i ulët i treguar vlen vetëm nëse keni ndjekur një kurs të gjuhës gjermane në Institutin Goethe, jo më herët se gjashtë muaj më parë. Gjashtë muajt i referohen periudhës ndërmjet përfundimit të kursit të gjuhës dhe datës së provimit të gjuhës gjermane. Në këtë rast çmimi ndryshon automatikisht gjatë procesit të rezervimit. Nëse kjo nuk ndodh, ju lutemi kontaktoni zyrën tuaj të kursit.

Me rëndësi! Informata për pjesëmarrësit e provimeve nga Kosova:

           

Pjesëmarrësit në provim nga Kosova mund të paraqiten për në provim kryesisht në Qendrën për Mësimin e Gjuhës në Prishtinë (adresa: Mujo Ulqinaku 7, Prishtinë). Ndërmjetësime dhe paraqitjet e provimeve tek Goethe Institutet e tjera nuk pranohen.      

PRÜFUNGSERGEBNISSE

Çertifikatat e provimeve merren vetëm personalisht me pasaportë ose me autorizim të verifikuar nga noteri.

Ergebnisse SD1 08.06.2021  - Termini i terheqjës së certifikatës më 22.06.2021, ora 09:00-10:00 
Ergebnisse SD1 07.06.2021  - Termini i terheqjës së certifikatës më 21.06.2021, ora 09:00-10:00
Ergebnisse SD1 03.06.2021  - Termini i terheqjës së certifikatës më 15.06.2021, ora 09:00-10:00
Ergebnisse SD1 02.06.2021  - Termini i terheqjës së certifikatës më 14.06.2021, ora 09:00-10:00
Ergebnisse SD1 01.06.2021  - Termini i terheqjës së certifikatës më 10.06.2021, ora 09:00-10:00
Ergebnisse SD1 31.05.2021  - Termini i terheqjës së certifikatës më 08.06.2021, ora 09:00-10:00 
Ergebnisse SD1 26.05.2021  - Termini i terheqjës së certifikatës më 03.06.2021, ora 09:00-10:00 
Ergebnisse SD1 25.05.2021  - Termini i terheqjës së certifikatës më 02.06.2021, ora 09:00-10:00 
Ergebnisse SD1 20.05.2021  - Termini i terheqjës së certifikatës më 31.05.2021, ora 09:00-10:00
Ergebnisse SD1 19.05.2021  - Termini i terheqjës së certifikatës më 28.05.2021, ora 09:00-10:00
Ergebnisse SD1 18.05.2021
Ergebnisse SD1 17.05.2021
Ergebnisse SD1 12.05.2021
Ergebnisse SD1 11.05.2021
Ergebnisse SD1 10.05.2021
Ergebnisse SD1 05.05.2021
Ergebnisse SD1 04.05.2021
Ergebnisse SD1 29.04.2021
Ergebnisse SD1 28.04.2021
Ergebnisse SD1 27.04.2021
Ergebnisse SD1 26.04.2021
Ergebnisse SD1 22.04.2021
Ergebnisse SD1 20.04.2021
Ergebnisse SD1 19.04.2021
Ergebnisse SD1 15.04.2021
Ergebnisse SD1 14.04.2021
Ergebnisse SD1 13.04.2021
Ergebnisse SD1 12.04.2021
Ergebnisse SD1 05.04.2021


 

Përgatitje

Materiale për ushtrime

Këtu mund të gjesh modele testesh dhe ushtrimesh për të ushtruar online, gjithashtu pa barriera dhe interaktive.

Informata plotësuese

Kushtet, përmbajtjet e provimeve dhe informata të tjera për Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 mund t’i gjeni këtu: