TestDaF

Aktivitetet gjuhësore Goethe Berlin Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Ju dëshironi ...

  • të kryeni studime, hulumtime apo të punoni në Gjermani.
  • të jepni një provim gjuhe, i cili njihet nga të gjitha shkollat e larta gjermane.
  • të bindni institucionet kërkimore apo punëdhënës të ndryshëm rreth njohurive tuaja të gjuhës gjermane.

TestDaF është një provim gjuhe i nivelit të përparuar. Ai përfshin nivelet B2 deri në C1 të shkallës së kompetencave prej gjashtë nivelesh të Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencave për Gjuhët (KPERGj).
 
Nëse ju e merrni provimin TestDaF në të katra pjesët me notën TestDaF-Niveaustufe 4, atëherë kjo cerifikatë vlen si dëshmi gjuhe për pranimin thuajse në të gjitha degët dhe drejtimet në shkollat e larta gjermane.
Provimi TestDaF është gjithashtu një dëshmi e njohurive tuaja në gjuhën gjermane, e njohur në mbarë botën për projekte shkencore dhe profesione akademike.
 
Për provimin nuk janë të nevojshme njohuri të specializuara.

PËRFAQËSI NË MBARË BOTËN

Provimi TestDaF mund të jepet vetëm në qendrat e licencuara. Aktualisht ekzistojnë rreth 450 qendra provimesh, të cilat ofrojnë TestDaF. Këtu mund të kërkoni për qendra testimi në Gjermani dhe në mbarë botën:

Përgatitje

Materiale për ushtrime

Këtu do të gjeni materiale ushtrimore dhe rekomandime për letërsinë e nevojshme.

Materiale për ushtrime

Këtu do të gjeni materiale ushtrimore dhe rekomandime për letërsinë e nevojshme.

Informata plotësuese

Kushtet, përmbajtjet e provimeve dhe informata të tjera për TestDaF mund t’i gjeni këtu: