Bashkëpunëtore dhe bashkëpunëtorë

Mitarbeiter*innen ©Goethe-Institut/Natasha Geleva

Ju  mund të merrni kontakt të drejtpërdrejt me bashkëpunëtoret dhe bashkëpunëtorët e Goethe-Institut Shkup.

Në njërin nga departamentet tona do të gjeni me siguri ndonjërin, që mund t’i përgjigjet pyetjes Suaj. Ne do t’Ju ndihmojmë me kënaqësi. 

Tanja Krüger
Drejtore e Institutit
Tel.: +389 2 3121 604
Tanja.Krüger@goethe.de
Falk Schleicher
Udhëheqës i punëve gjuhësore / Zëvendësdrejtor i Institutit
Tel.: +389 2 3121 604
Falk.Schleicher@goethe.de
Falk Schleicher
Udhëheqës i punëve gjuhësore / Zëvendësdrejtor i Institutit
Tel.: +389 2 3121 604
Falk.Schleicher@goethe.de
Olivera Stipcarova
Koordinatore për kurse gjuhësore dhe provime
Tel.: +389 2 3121 604
olivera.stipcarova@goethe.de
Monique Heinlein
Koordinatore për provime në Kosovë Goethe-Institut Skopje
Tel.: +389 - 2 - 3121 604
Faks: +389 - 2 - 3121 604
Monique.Heinlein@goethe.de
Iskra Balcheva
Recepsion
Tel.: +389 2 3121 604
Faks: +389 2 3121 604
Iskra.Balcheva@goethe.de
Merlinda Jahoja
Recepsion
Tel.: +389 2 3121604
merlinda.jahoja@goethe.de
Aleksandra Jankuloska
Bashkëpuntore e Projektit AMIF / Referente për kurse dhe provimeve
Tel.: +389 2 3121 604
Aleksandra.jankuloska@goethe.de
Kristina Velkovska
Recepsion
Tel.: +389 2 3121 604
Kristina.Velkovska@goethe.de
Deniza Ajdaroska
Konsultime: çdo të mërkurë të fundit të muajit prej 12:30 deri 13:30 ora
Deniza.Ajdaroska@goethe.de
Denis Ajdaroski
Konsultime: çdo të enjte të parë të muajit: 14:30-15:30
Ajdaroski.Denis@goethe.de
Danica Andevska
Konsultime: çdo të enjte të parë të muajit: 12:30-13:30
Danica.Andevska@goethe.de
Martin Businger
Martin.Businger@goethe.de
Jelena Donevic
Konsultime: çdo të enjte të fundit të muajit prej 19:30-20:30
Jelena.Donevic@goethe.de
Tina Fahrni
Tiina.Fahrni@goethe.de
Andjela Gruber
Konsultime: çdo të mërkurë të fundit të muajit prej 19:00 deri 20:00 ora
Andjela.Gruber@goethe.de
Sandra Koljachkova
Sandra.Koljackova@goethe.de
Gordana Malesevic
Konsultime: çdo të hënë të parë të muajit: 15:30-16:30
Gordana.Malesevic@goethe.de
Borche Manevski
Konsultime: çdo të mërkurë të parë: 16:00-17:00
Borche.Manevski@goethe.de
Gudrun Mrozek
Gudrun.Mrozek.extern@goethe.de
Katarina Radichevikj
Katarina.Radicevic@goethe.de
Eva-Maria Samec
Eva-Maria.Samec.extern@goethe.de
Semira Sefidanoska
Semira.Sefidanoska@goethe.de
Ana Simonovska
Konsultime: çdo të enjte të fundit të muajit prej 19:30-20:30
Ana.Simonovska@goethe.de
Marija Simonovska
Konsultime: çdo të martë të parë të muajit: 14:30 - 15:30
Marija.Simonovska@goethe.de
Nita Starova
Nita.Starova@goethe.de
Falk Schleicher
Udhëheqës i punëve gjuhësore / Zëvendësdrejtor i Institutit
Tel.: +389 2 3121 604
Falk.Schleicher@goethe.de
Gordana Baboska
Referente për bashkëpunim arsimor dhe PASCH
Tel.: +389 2 3121 604 / 23
Faks: +389 2 3121 604
gordana.baboska@goethe.de
Tanja Krüger
Drejtore e Institutit
Tel.: +389 2 3121 604
Tanja.Krüger@goethe.de
Marija Chorbeva Penovska
Referente për kulturë dhe media sociale
Tel.: +389 2 3121 604 / 23
Faks: +389 2 3121 604
Marija.Chorbeva-Penovska@goethe.de
Nadica Vasilevska
Bashkëpuntore e Projektit "Kultura për ndryshim"
Tel.: +389 2 3121604
Nadica.Vasilevska@goethe.de
Tanja Krüger
Drejtore e Institutit
Tel.: +389 2 3121 604
Tanja.Krüger@goethe.de
Marija Kostoska-Stanishikj
Udhëheqëse e financave dhe administrimit
Tel.: +389 2 3121 604 / 22
Faks: +389 2 3121 604
marija.kostoska-stanishikj@goethe.de
Iskra Balcheva
Referente për financa
Tel.: +389 2 3121 604
Faks: +389 2 3121 604
Iskra.Balcheva@goethe.de
Merlinda Jahoja
Referente për financa
Tel.: +389 2 3121604
merlinda.jahoja@goethe.de
Kristina Velkovska
Referente për financa
Tel.: +389 2 3121604
kristina.velkovska@goethe.de
Ognen Kuzmanovski
Tekniku
Tel.: +389 2 3121 604
Faks: +389 2 3121 604
Ognen.Kuzmanovski@goethe.de
Radmila Dimitrieva
Higjienë
Irena Petreska
Higjienë