Bashkëpunëtore dhe bashkëpunëtorë

Mitarbeiter*innen ©Goethe-Institut

Ju  mund të merrni kontakt të drejtpërdrejt me bashkëpunëtoret dhe bashkëpunëtorët e Goethe-Institut Shkup.

Në njërin nga departamentet tona do të gjeni me siguri ndonjërin, që mund t’i përgjigjet pyetjes Suaj. Ne do t’Ju ndihmojmë me kënaqësi. 

Katrin Ostwald-Richter
Drejtore e Institutit
Tel.: +389 2 3121 604
Katrin.Ostwald-Richter@goethe.de
Falk Schleicher
Udhëheqës i punëve gjuhësore / Zëvendësdrejtor i Institutit
Tel.: +389 2 3121 604
Falk.Schleicher@goethe.de
Falk Schleicher
Udhëheqës i punëve gjuhësore / Zëvendësdrejtor i Institutit
Tel.: +389 2 3121 604
Falk.Schleicher@goethe.de
Olivera Stipcarova
Koordinatore për kurse gjuhësore dhe provime
Tel.: +389 2 3121 604
olivera.stipcarova@goethe.de
Aleksandra Jankuloska
Referente për provime
Aleksandra.Jankuloska@goethe.de
Iskra Marachkova
Recepsion
Tel.: +389 2 3121 604
Iskra.Marachkova@goethe.de
Marija Todorova
Recepsion
Tel.: +389 2 3121604
marija.todorova@goethe.de
Kristina Velkovska-Ivanov
Recepsion
Tel.: +389 2 3121 604
Kristina.Velkovska-Ivanov@goethe.de
Danica Andevska
Orari i konsultimit: Individual sipas nevojës që keni me marrëveshje paraprake në e-mail.
Danica.Andevska@goethe.de
Jelena Donevic
Orari i konsultimit: Individual sipas nevojës që keni me marrëveshje paraprake në e-mail.
Jelena.Donevic@goethe.de
Tina Fahrni
Orari i konsultimit: Individual sipas nevojës që keni me marrëveshje paraprake në e-mail.
Tiina.Fahrni@goethe.de
Andjela Gruber
Orari i konsultimit: Individual sipas nevojës që keni me marrëveshje paraprake në e-mail.
Andjela.Gruber@goethe.de
Katarina Radichevikj
Orari i konsultimit: Individual sipas nevojës që keni me marrëveshje paraprake në e-mail.
Katarina.Radichevikj@goethe.de
Semira Sefidanoska
Orari i konsultimit: Individual sipas nevojës që keni me marrëveshje paraprake në e-mail.
Semira.Sefidanoska@goethe.de
Ana Simonovska
Orari i konsultimit: Individual sipas nevojës që keni me marrëveshje paraprake në e-mail.
Ana.Simonovska@goethe.de
Marija Simonovska
Orari i konsultimit: Individual sipas nevojës që keni me marrëveshje paraprake në e-mail.
Marija.Simonovska@goethe.de
Aleksandra Mladenovikj
Orari i konsultimit: Individual sipas nevojës që keni me marrëveshje paraprake në e-mail.
Aleksandra.Mladenovikj@goethe.de
Marija Irakoska
Orari i konsultimit: Individual sipas nevojës që keni me marrëveshje paraprake në e-mail.
Marija.Irakoska@goethe.de
Suada Vuislanin
Orari i konsultimit: Individual sipas nevojës që keni me marrëveshje paraprake në e-mail.
Suada.Vuislanin@goethe.de
Falk Schleicher
Udhëheqës i punëve gjuhësore / Zëvendësdrejtor i Institutit
Tel.: +389 2 3121 604
Falk.Schleicher@goethe.de
Gordana Baboska
Referente për bashkëpunim arsimor dhe PASCH
Tel.: +389 2 3121 604 / 23
Faks: +389 2 3121 604
gordana.baboska@goethe.de
Katrin Ostwald-Richter
Drejtore e Institutit
Tel.: +389 2 3121 604
Katrin.Ostwald-Richter@goethe.de
Andrej Vasiljevikj
Referente për kulturë dhe media sociale
Tel.: +389 2 3121 604
andrej.vasiljevikj@goethe.de
Marija Chorbeva Penovska
Menaxher i projektit EU Projekt READ
Tel.: +389 2 3121 604
Marija.Chorbeva-Penovska@goethe.de
Marina Terpovska Stargo
Koordinator i granteve EU Projekt READ
Tel.: +389 2 3121 604
Marina.Terpovska.Stargo@goethe.de
Antonija Brezovska
Menaxher i financave EU Projekt READ
Tel.: +389 2 3121 604
Antonija.Brezovska@goethe.de
Katrin Ostwald-Richter
Drejtore e Institutit
Tel.: +389 2 3121 604
Katrin.Ostwald-Richter@goethe.de
Marija Kostoska-Stanishikj
Udhëheqëse e financave dhe administrimit
Tel.: +389 2 3121 604 / 22
Faks: +389 2 3121 604
marija.kostoska-stanishikj@goethe.de
Iskra Marachkova
Referente për financa
Tel.: +389 2 3121 604
Faks: +389 2 3121 604
Iskra.Marachkova@goethe.de
Kristina Velkovska-Ivanov
Referente për financa
Tel.: +389 2 3121604
kristina.velkovska-Ivanov@goethe.de
Ognen Kuzmanovski
Tekniku
Tel.: +389 2 3121 604
Faks: +389 2 3121 604
Ognen.Kuzmanovski@goethe.de
Radmila Dimitrieva
Higjienë
Irena Petreska
Higjienë