Bashkëpunëtore dhe bashkëpunëtorë

Mitarbeiter*innen ©Goethe-Institut

Ju  mund të merrni kontakt të drejtpërdrejt me bashkëpunëtoret dhe bashkëpunëtorët e Goethe-Institut Shkup.

Në njërin nga departamentet tona do të gjeni me siguri ndonjërin, që mund t’i përgjigjet pyetjes Suaj. Ne do t’Ju ndihmojmë me kënaqësi.