Bashkëpunëtore dhe bashkëpunëtorë

Goethe-Institut Skopje-Mitarbeiter Foto: Goethe-Institut/Ognen Acevski

Ju  mund të merrni kontakt të drejtpërdrejt me bashkëpunëtoret dhe bashkëpunëtorët e Goethe-Institut Shkup.

Në njërin nga departamentet tona do të gjeni me siguri ndonjërin, që mund t’i përgjigjet pyetjes Suaj. Ne do t’Ju ndihmojmë me kënaqësi. 

Tanja Krüger
Drejtoreshë e institutit dhe udhëheqse e departamentit Gjuhësor
Tel.: +389 2 3121 604
Faks: +389 2 3121 604
tanja.krueger@goethe.de
Tanja Krüger
Drejtoreshë e institutit dhe udhëheqse e departamentit Gjuhësor
Tel.: +389 2 3121 604
Faks: +389 2 3121 604
tanja.krueger@goethe.de
Olivera Stipcarova
E autorizuar për kurse gjuhësore dhe provime
Tel.: +389 2 3121 604
olivera.stipcarova@goethe.de
Kati Stiebich
Të autorizuar për provime në Kosovë Goethe-Institut Skopje
Tel.: +389 - 2 - 3121 604
Faks: +389 - 2 - 3121 604
Kati.Stiebich@goethe.de
Iskra Balcheva
Recepsion/Nëpunëse​ Administrative
Tel.: +389 2 3121 604
Faks: +389 2 3121 604
Iskra.Balcheva@goethe.de
Aleksandra Jankuloska
Nëpunëse e Projektit AMIF / Nëpunëse e Provimeve
Tel.: +389 2 3121 604
Aleksandra.jankuloska@goethe.de
Tanja Krüger
Drejtoreshë e institutit dhe udhëheqse e departamentit Gjuhësor
Tel.: +389 2 3121 604
Faks: +389 2 3121 604
tanja.krueger@goethe.de
Gordana Baboska
Nëpunëse BKD/PASCH
Tel.: +389 2 3121 604 / 23
Faks: +389 2 3121 604
gordana.baboska@goethe.de
Tanja Krüger
Drejtoreshë e institutit dhe udhëheqse e departamentit Gjuhësor
Tel.: +389 2 3121 604
Faks: +389 2 3121 604
tanja.krueger@goethe.de
Marija Chorbeva Penovska
Specialiste për kujdesin e shoqërive kulturore gjermane
Tel.: +389 2 3121 604 / 23
Faks: +389 2 3121 604
Marija.Chorbeva-Penovska@goethe.de
Danche Veleva
Specialiste për kujdesin e shoqërive kulturore gjermane (Pushim i lehonisë)
Tel.: +389 2 3121 604 / 23
Danche.Veleva@goethe.de
Tanja Krüger
Drejtoreshë e institutit dhe udhëheqse e departamentit Gjuhësor
Tel.: +389 2 3121 604
Faks: +389 2 3121 604
tanja.krueger@goethe.de
Marija Kostoska-Stanishikj
Udhëheqëse administrative
Tel.: +389 2 3121 604 / 22
Faks: +389 2 3121 604
marija.kostoska-stanishikj@goethe.de
Ognen Kuzmanovski
Recepcioni/Tekniku
Tel.: +389 2 3121 604
Faks: +389 2 3121 604
Ognen.Kuzmanovski@goethe.de
Iskra Balcheva
Recepsion/Nëpunëse​ Administrative
Tel.: +389 2 3121 604
Faks: +389 2 3121 604
Iskra.Balcheva@goethe.de