Këshillime dhe regjistrime

Goethe-Institut Termine und Anmeldung Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Provime të gjermanshtes

Ju lutemi regjistrohuni online:  

Goethe-Zertifikat SD1 
Goethe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C1
Goethe-Zertifikat C2


Do të regjistroheni ose për datën e dëshiruar të provimit ose për datën e parë të lirë​dhe më pas do të merrni një konfirmim dhe faturë me email