Gara dhe ngjarje

Aktivizimi i nxënësve dhe nxënëseve është një ndër detyrat më të rëndësishme dhe ndonjëherë ndër më të vështirat për çdo mësimdhënëse, respektivisht mësimdhënëse. Për këtë arsye, Goethe-Institut Maqedonia e Veriut ka përpiluar një sërë ofertash për ngjarje kulturore dhe gara për të Ju ndihmuar, që t’i motivoni nxënësit dhe nxënëset tuaja, në mënyrë që të mësuarit e gjermanishtes të paraqes më shumë kënaqësi dhe argëtim. 

RINIA DEBATON NË EVROPËN E MESME, LINDORE DHE JUGLINDORE

Seine Meinung vorbringen, verteidigen, verändern: Beim Wettbewerb "Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa " debattieren Deutsch lernende Schüler aus Ländern in Mittel-, Ost- und Südosteuropa in der Schule und im Wettbewerb.

Berliner Mythen © Goethe-Institut

Ekspozitë posterash
Ekspozitë posterash Mite për BERLININ

Në ekspozitë shfaqen  shtatë romane të ilustruara nga vëllimi "Mite  rreth Berlinit" nga fituesi i vizatimeve të librave komike Reinhard Klesit.