Gara dhe ngjarje

Aktivizimi i nxënësve dhe nxënëseve është një ndër detyrat më të rëndësishme dhe ndonjëherë ndër më të vështirat për çdo mësimdhënëse, respektivisht mësimdhënëse. Për këtë arsye, Goethe-Institut Maqedonia e Veriut ka përpiluar një sërë ofertash për ngjarje kulturore dhe gara për të Ju ndihmuar, që t’i motivoni nxënësit dhe nxënëset tuaja, në mënyrë që të mësuarit e gjermanishtes të paraqes më shumë kënaqësi dhe argëtim. 

Startklar Konferenz © Goethe-Institut

Gati për nisje?!

A do të zëvendësojnë chatbots së shpejti mësuesit? A është e mundur që provimet të përjetohen paraprakisht përmes syzeve të realitetit virtual? Dhe a keni akoma nevojë për kurse gjuhësore në kohën e softuerëve të përkthimit? Shkencëtarë, mësimdhënës dhe nxënës, përfaqësues të botuesve si dhe programues janë mbledhur bashkë në një Konferencë – Punëtori GATI PËR NISJE?! prej 21.-23. Mars në Berlin, për të diskutuar për të ardhmen e mësimit digjital të gjuhëve dhe për të zhvilluar oferta konkrete.
 

Shpërblim për mësimdhënës më të mire të gjuhës gjermane 2018 © Goethe-Institut/ Sonja Tobias

Shpërblim për mësimdhënës më të mire të gjuhës gjermane 2018

Gete – Instituti Shkup në vitin 2018 ndau vjet për here të dyte shpërblimin për mësimdhënës më të mire të gjuhës gjermane, i talentuar dhe i angazhur që në mësim të zhillojë projekte kreatie dhe inovative.