Gara dhe ngjarje

Aktivizimi i nxënësve dhe nxënëseve është një ndër detyrat më të rëndësishme dhe ndonjëherë ndër më të vështirat për çdo mësimdhënëse, respektivisht mësimdhënëse. Për këtë arsye, Goethe-Institut Maqedonia e Veriut ka përpiluar një sërë ofertash për ngjarje kulturore dhe gara për të Ju ndihmuar, që t’i motivoni nxënësit dhe nxënëset tuaja, në mënyrë që të mësuarit e gjermanishtes të paraqes më shumë kënaqësi dhe argëtim. 

Deutscholympiade 2020

Shoqata e mësuesve të gjermanishtes në Maqedonia e Veriut (MKDV) në bashkëpunim me Institutin Goethe në Shkup, edhe këtë vit organizon olimpiadën gjermane për nxënësit që mësojnë gjermanisht në shkollat fillore dhe të mesme në Maqedoni.

RINIA DEBATON NË EVROPËN E MESME, LINDORE DHE JUGLINDORE

Seine Meinung vorbringen, verteidigen, verändern: Beim Wettbewerb "Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa " debattieren Deutsch lernende Schüler aus Ländern in Mittel-, Ost- und Südosteuropa in der Schule und im Wettbewerb.