Gara dhe ngjarje

Aktivizimi i nxënësve dhe nxënëseve është një ndër detyrat më të rëndësishme dhe ndonjëherë ndër më të vështirat për çdo mësimdhënëse, respektivisht mësimdhënëse. Për këtë arsye, Goethe-Institut Maqedonia e Veriut ka përpiluar një sërë ofertash për ngjarje kulturore dhe gara për të Ju ndihmuar, që t’i motivoni nxënësit dhe nxënëset tuaja, në mënyrë që të mësuarit e gjermanishtes të paraqes më shumë kënaqësi dhe argëtim. 

Shpërblim për mësimdhënës më të mire të gjuhës gjermane 2018 © Goethe-Institut/ Sonja Tobias

Shpërblim për mësimdhënës më të mire të gjuhës gjermane 2018

Gete – Instituti Shkup në vitin 2018 ndau vjet për here të dyte shpërblimin për mësimdhënës më të mire të gjuhës gjermane, i talentuar dhe i angazhur që në mësim të zhillojë projekte kreatie dhe inovative.