Akses i shpejtë:

Kalo drejtpërdrejt te përmbajtja (Alt 1) Kalo drejtpërdrejt te niveli kryesor i shfletimit (Alt 2)
Na kontaktoni

Kurse individuale

Mësim individual me marrëveshje

Na kontaktoni
Ilustrimi: Pjesëmarrësit në një takim të drejtpërdrejtë
 • Ideale për të rinjtë
 • 50% në klase
 • 50% ne një platformë mësimi

Për nevoja krejtësisht individuale

Në bazë të marrëveshjes dhe testit të detajuar për përcaktimin e nivelit do t’ju ofrojmë tema, detyra dhe ushtrime lidhur me prioritetet Tuaja individuale. Do të merrni informatë kthyese nga mësuesi/mësuesja, si dhe do të keni mësim inidividual me komunikim face-to-face. Sipas dëshirës, mësimi mund të bëhet me ndihmën e platformës mësimore dhe me prezencë virtuale përmes aplikacionit për video-konferencë.
 • Niveli
  A1.1–C1.2

 • Fillim
  në çdo kohë

 • Kohëzgjatja
  sipas nevojës

 • Orë mësimore në javë
  sipas nevojës

 • Pjesëmarrës
  vetëm Ju dhe mësuesi/mësuesja

 • Çmimi
  2.000 MKD për 1 orë mësimore prej 45 minutash

Ende pyetje? +389 2 3121604 Me kënaqësi do t’ju këshillojmë: info-skopje@goethe.de