Akses i shpejtë:

Kalo drejtpërdrejt te përmbajtja (Alt 1) Kalo drejtpërdrejt te niveli kryesor i shfletimit (Alt 2)

Kurse të gjuhës gjermane në Maqedoninë e Veriut

Kurset

Testi për përcaktimin e nivelit

Jeni duke ndjekur për herë të parë një nga kurset tona të gjermanishtes? Me ndihmën e testit për përcaktimin e nivelit mund të zbuloni shpejtë se cili nivel i kursit ju përshtatet.

Nivelet A1–C2

Kurset tona të gjermanishtes janë të bazuara në nivelet e Kuadrit të Përbashkët Europian për Referencat e Gjuhëve.

Goethe-Institut Skopje Foto: Goethe-Institut/Gordana Baboska

Vendi jonë i mbajtjes së kurseve

Goethe-Institut Skopje

Bul. 8 shtatori 18-1/5
1000 Shkup

Kurset tona të gjuhës gjermane. Kurse të përshtatshme për të gjithë.

Kurs intensiv në klasë

 • Një mënyrë e shpejtë për të mësuar gjermanisht
 • Мësim 5 herë në javë
 • 3 javë

Kurs gjermanisht me fazën online

 • 50% në klase të instituti
 • 50% vetëmësim ne një platformë mësimi
 • shkëmbim i dobishëm me mësuesit dhe grupin

Kurs grupor online

 • 50% jetojnë në klasë virtuale
 • 50% vetëmësim ne një platformë mësimi
 • shkëmbim i dobishëm me mësuesit

Kurset e përgatitjes së integrimit

 • Ideale për t'u bashkuar me familjen tonë
 • Mënyra më e shpejtë për të arritur nivelin A1
 • 4 orë në ditë, 5 ditë në javë

Kurse për fëmijë

 • përmbajtje motivuese për kursantë të rinj
 • Mësim aktiv: të folurit, të shkruarit, të dëgjuarit
 • Mësim në grup

kurset për të rinj

 • Ideale për të rinjtë
 • 50% në klase
 • 50% ne një platformë mësimi

Oferta tjera

Mann mit Kopfhörern vor dem Laptop © Getty Images

Provime të gjuhës gjermane

Ju nevojitet dëshmi të njohur ndërkombëtarisht për njohuritë tuaja në gjuhën gjermane? Ne Ju ofrojmë provime të gjuhës gjermane për të gjitha nivelet gjuhësore nga A1 deri në C2.

Kurse të gjermanishtes në Gjermani Foto: Chris Tobin, Digital Vision, Getty Images

Kurse të gjuhës gjermane në Gjermani

Të mësuarit me sukses të gjermanishtes në Gjermani. Përjetoni kulturën, kohën e lirë dhe njerëzit!

Gjuhë gjermane për ty Foto: Shutterstock.com, Rawpixel.com

Gjuhë gjermane për ty

Në bashkësinë „Gjuhë gjermane për ty“ do të gjesh shumë ushtrime pa pagesë për të mësuar gjuhën gjermane dhe mund të shkëmbesh informacione me anëtarë të tjerë.

Ende pyetje? +389 2 3121604 Me kënaqësi do t’ju këshillojmë: info-skopje@goethe.de