Goethe-Institut Skopje
Foto: Goethe-Institut/Gordana Baboska

Detyrat dhe qëllimet

Ne promovojmë njohjen e gjuhës gjermane jashtë vendit dhe kultivojmë bashkëpunimin kulturorë ndërkombëtar.

Bashkëpunëtore dhe bashkëpunëtorë

Ju mund të merrni kontakte të drejtpërdrejta me bashkëpunëtoret dhe bashkëpunëtorët e Goethe-Institut në Shkup. 

Partnerët e bashkëpunimit

Në Maqedonia e Veriut jemi të përfaqësuar me Institutin Goethe në Shkup dhe me shoqëri kulturore. 

Partnerët dhe përkrahësit

Ju mund të mbështesni punën tonë si partner ose përkrahës. 

Kariera

Shpalljet aktuale për punë