Projektet

READ 2 Foto: ©READ

Rrjeti Regjional për Diversitet Kulturor

Projekti – Rrjeti regjional për Diversitet Kulturor kontribuon për promovimin dhe tolerancën ndërkulturore, me ndihmën e hapjes së kanaleve të reja për komunikim për komunitetet e pavarura kulturore, duke u ofruar mundësi për rrjetëzim jashtë skenës politike.

Clean(s)ing Skopje © Ceeces Travel

Clean(s)ing Skopje

„Slow Culture“ do të thotë të marrësh kohën tënde. Për mua, nuk ka asgjë më të qëndrueshme se kaq. Krijimi im artistik duhet të formojë një hapësirë ​​pozitive utopike. Arti hap rrugë përmes të cilave njerëzit mund ta përjetojnë veten në një mënyrë tjetër të re.
 

Culture for Change © Qendra Multimedia

Culture for Change

Kultura për Ndryshim është një program trevjeçar i financuar nga Bashkimi Europian, i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë dhe zbatohet nga Qendra Multimedia dhe Instituti Goethe.

Freiraum © Goethe-Institut

Freiraum

Projekti Freiraum dëshiron të zbulojë, si është e rregulluar liria në qytetet europiane. 38 Institutet Goethe dhe partnerët e tyre zhvillojnë përgjigje kreative.

Demokracitë (jo)moderne @Faculty of things that can't be learned

Demokracitë (jo)moderne

Festivali i arteve moderne  AKTO tashmë 15 vite e kundërshtonte në mënyrë aktive një valë të fortë politike të rrënimit të asaj publike dhe të përbashkët.

Salla stërvitore për kritikë

Ekspozita Salla stërvitore për kritikë është një ndërmarrje eksperimentale për të provuar kritikën në mënyrë aktive. Ajo i dedikohet çështjeve: si mund të mësojmë praktikimin e kritikës, cilat mjete na duhen për këtë dhe si mund të përgatitemi për situata në të cilat duhet të shprehim dhe pranojmë kritika (pozitive/negative)?