Projektet

READ 2 Foto: ©READ

Rrjeti Regjional për Diversitet Kulturor

Projekti – Rrjeti regjional për Diversitet Kulturor kontribuon për promovimin dhe tolerancën ndërkulturore, me ndihmën e hapjes së kanaleve të reja për komunikim për komunitetet e pavarura kulturore, duke u ofruar mundësi për rrjetëzim jashtë skenës politike.

Sportuvame @Sportuvame

SPORTUVAME

"Sportuvame" është një faqe në internet me qëllim që të tregojë se ne mund të rrisim vetëdijen tonë mjedisore përmes sportit dhe një jete më të shëndetshme dhe ekologjike.

First Films First © Goethe-Institut

FIRST FILMS FIRST 2020/2021

Program trajnimi për regjisorët e rinj në Europën Juglindore. Mësimet në 4 module brenda 10 muajve.

Culture for Change © Qendra Multimedia

Culture for Change

Kultura për Ndryshim është një program trevjeçar i financuar nga Bashkimi Europian, i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë dhe zbatohet nga Qendra Multimedia dhe Instituti Goethe.

Freiraum © Goethe-Institut

Freiraum

Projekti Freiraum dëshiron të zbulojë, si është e rregulluar liria në qytetet europiane. 38 Institutet Goethe dhe partnerët e tyre zhvillojnë përgjigje kreative.

Media Incubator

"Media Incubator" është një program trajnimi për gazetarët e rinj me qëllim: promovimin e përgjithshëm të gazetarisë cilësore dhe ngritjen e zhanrit të raportimit social.

EU-Work in progress... @Galeria OSTEN Shkup

EU-Work in progress...

Projekti EU - Work in Progress ... është një projekt i përbashkët i Goethe-Institutit Shkup dhe OSTEN Galeria Botërore e Karikaturave Shkup, me qëllimin kryesor për të ndjerë pulsin se si "syri vigjilent i shoqërisë" - karikaturistët, perceptojnë BE dhe për të përcjellë mesazhe të vlerave evropiane - uniteti, solidaritet dhe një e ardhme e përbashkët.

Roboter Foto: Goethe-Institut

Robots-in-Residence

Kur flasim për teknologjinë sot është e pamundur të shmangen temat që lidhen me inteligjencën artificiale. Si mund të na ndihmojnë robotët inteligjentë dhe të përdoren për të mirën e shoqërisë? Cilat kërkesa duhet të plotësohen në mënyrë që aspekte të tilla si siguria dhe etika të mos anashkalohen?

Demokracitë (jo)moderne @Faculty of things that can't be learned

Demokracitë (jo)moderne

Festivali i arteve moderne  AKTO tashmë 15 vite e kundërshtonte në mënyrë aktive një valë të fortë politike të rrënimit të asaj publike dhe të përbashkët.