Projektet

Freiraum © Goethe-Institut

Freiraum

Projekti Freiraum dëshiron të zbulojë, si është e rregulluar liria në qytetet europiane. 38 Institutet Goethe dhe partnerët e tyre zhvillojnë përgjigje kreative.

First Films First © Goethe-Institut

FIRST FILMS FIRST 2019/2020

Program trajnimi për regjisorët e rinj në Europën Juglindore. Mësimet në 4 module brenda 10 muajve.

Culture for Change © Qendra Multimedia

Culture for Change

Kultura për Ndryshim është një program trevjeçar i financuar nga Bashkimi Europian, i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë dhe zbatohet nga Qendra Multimedia dhe Instituti Goethe.

Games & Politics : Orwell © Osmotic Studios 2016

Games and Politics

Die interaktive Ausstellung Games und Politics zeigt Computerspiele als soziale Statements und Kunstobjekte und untersucht wie Computerspiele ihr politisches Potenzial auf spielerische Weise entfalten.

Kujtime nga Europa. Juglindje. © Goethe-Institut

Kujtime nga Europa. Juglindje.

Dokumente, hulumtime, letërsi, fotografi, teatër dhe filma nga 11 vende të Europës Juglindore, të bashkuar në një uebportal.