အလျင်အမြန်၀င်ရောက်ရန် :

အကြောင်းအရာဆီသို့ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 1) ပထမအဆင့် လမ်းညွှန်မှုဆီ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 2)

FRANZ KAFKA

ဖရန့်ဇ်ကက်ဖ်ကာ ကွယ်လွန်သွားပြီး နှစ်ပေါင်းတစ်ရာရှိသည့်တိုင် ကက်ဖ်ကာ၏ဖမ်းစားမှုက အဘယ်ကြောင့် ဆက်လက်တည်ရှိနေသနည်း။ ကက်ဖ်ကာသည် မော်ဒန်ဖြစ်သည်၊ ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်သည်ဟု အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ယူဆနေကြသနည်း။ ကက်ဖ်ကာ ရေးသားသည့် ပေးစာအလှများကြောင့်လား။ ပြဇာတ်ဘုရင်မများကို ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်ခြိုက်ကြခြင်းကြောင့်လား။ ယနေ့ခေတ် ကမ္ဘာလောကသည် Kafkaesque ပိုဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ခံစားမိ၍လား။ ကက်ဖ်ကာ၏လောကထဲသို့ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ခြေလှမ်းအတူလှမ်းဝင်၍၊ ကက်ဖ်ကာ ဖြစ်လိုက်ကြပါစို့။

FRANZ KAFKA Illustration by Roberto Majan