မြန်မာ့ဓါတ်ပုံမော်ကွန်း - မြန်မာ့သမိုင်းအားအမြင်သစ်ဖြင့်ပုံဖော်ခြင်း

အလျင်အမြန်၀င်ရောက်ရန် :

အကြောင်းအရာဆီသို့ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 1) ပထမအဆင့် လမ်းညွှန်မှုဆီ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 2)
MPA OPEN CALL©Goethe-Institut/ Myanmar Photo Archive

အနုပညာရှင်၊အတတ်ပညာရှင်များအားဖိတ်ခေါ်ခြင်း
မြန်မာ့သမိုင်းအားအမြင်သစ်ဖြင့်ပုံဖော်ခြင်း

ဤအနုပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များအားဖိတ်ခေါ်ခြင်းအစီအစဥ်သည် စာရေးဆရာများ၊ အမြင်ဆိုင်ရာအနုပညာရှင်များ၊ ရုပ်သေ/ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများ၊ ပညာရှင်များနှင့် မြန်မာ့သမိုင်းကိုကျွမ်းကျင်သူများအတွက် အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်။
၂၀၂၃ တွင် Goethe-Institut Myanmar နှင့်မြန်မာ့ဓာတ်ပုံမော်ကွန်း (Myanmar Photo Archive) တို့မှအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မည့် အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ရန် သင့်အားဖိတ်ခေါ်လိုပါသည်။ မြန်မာ့ဓာတ်ပုံမော်ကွန်း (Myanmar Photo Archive) တွင် စုဆောင်းထားရှိသည့်ဓာတ်ပုံများအားသုံး၍ ထပ်ဆင့်ဖန်တီးမှုများပြုလုပ်နိုင်မည့်အနုပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များအတွက် ထောက်ပံ့ကြေး (၄၅) မျိုးပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့ဓာတ်ပုံမော်ကွန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းမှ ပြည်သူများ၏ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများအား အများဆုံးစုစည်းထားနိုင်သည့်မော်ကွန်းတိုက်တစ်ခုဖြစ်သလို လွတ်လပ်သောမော်ကွန်းတိုက်တစ်ခုလဲဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့ဓာတ်ပုံမော်ကွန်းတိုက်သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစတင်စုစည်းခဲ့ပြီး မော်ကွန်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသောရုပ်ပုံများဖြင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ပြပွဲများနှင့်ထုတ်ဝေမှုများတွင် အဆက်မပြတ်ပါ၀င်တင်ဆက်လျှက်ရှိပါသည်။ Goethe-Institut Myanmar နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစတင်၍ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ထောက်ပံ့ကြေးအစီအစဉ်များနှင့်ထုတ်၀ေမှုအစီအစဉ်များတွင် ခိုင်မာသောပံ့ပိုးကူညီသူအဖြစ်ပါ၀င်လျက်ရှိပါသည်။ Goethe-Institut Myanmar ၏ရက်ရောသောပံ့ပိုးကူညီမှုကြောင့်လည်း အစီအစဉ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်လာနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

နောက်ဆုံးလျှောက်ထားရမည့်ရက် - ဇွန်လ ၃၀ရက်၊ ၂၀၂၃
ထောက်ပံ့ကြေးရရှိသူများအားကြေငြာခြင်း - ဇူလိုင်လ ၁၄ရက်၊ ၂၀၂၃
ဖန်တီးမှုအနုပညာလက်ရာများအား နောက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ရက် - အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၂၃

လျှောက်လွှာများအားတင်သွင်းခြင်း


စာရေးဆရာများနှင့်အနုပညာရှင်များသည် ပေးထားသောဓါတ်ပုံများအားအခြေခံ၍ မည့်သည့်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုမဆိုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ရုပ်ပုံများကိုသုံးထားသည့်ဖန်တီးမှုများဟုဆိုရာတွင် စိတ်ကူးယဉ်ရေးသားမှုများ၊ သမိုင်းကြောင်းသုံးသပ်စိစစ်မှုများ၊ မော်ကွန်းဓါတ်ပုံများကိုအခြေခံထားသည့် စိတ်ကူးယဉ်ဓာတ်ပုံစီးရီး၊ ဇာတ်လမ်းတိုရုပ်ရှင်၊ ပုံနှိပ်စီးရီး၊ collage လက်ရာများ ဖန်တီးခြင်း၊ ပန်းချီရေးခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်းများစသည်တို့ဖြစ်နိုင်သည်။ ယခင်က မည်သူမျှ တဆင့်ပြန်လည်ဖန်တီးထားခြင်းမရှိဖူးသေးသော မော်ကွန်းရှိဓာတ်ပုံများကိုသုံး၍ ပြန်လည်ဖန်တီးသည့်အခါတွင် ဖြစ်ရပ်မှန်နှင့် ခံစားချက်များအတိုင်း အခြေခံ၍ဖန်တီးရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ ပါ၀င်ဖန်တီးသူများ၏အနုပညာလက်ရာများကို ထုတ်၀ေခြင်း ၊ ပြသခြင်းအပြင် အွန်လိုင်းပြပွဲများလည်း ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖန်တီးထားသောမူရင်းလက်ရာများ အား မြန်မာ့ဓာတ်ပုံမော်ကွန်း (Myanmar Photo Archive) ၏စုစည်းမှုအောက်တွင် သိမ်းဆည်းမှတ်တမ်းတင် ထားရှိသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အောက်ဖော်ပြပါထောက်ပံ့ကြေးအမျိုးအစားများကို ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(က) စာလုံးရေအနည်းဆုံး (၂၅၀) ဖြင့် ဓာတ်ပုံစီးရီး (သို့) ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုအခြေခံ၍ရေးသားထားသောစာတမ်း (သို့) ဇာတ်လမ်းတိုအပုဒ် (၂၀)။ (ယူရို ၁၀၀)
(ခ) စာလုံးရေအနည်းဆုံး (၂၅၀၀) ဖြင့် ဓာတ်ပုံစီးရီး (သို့) ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုအခြေခံ၍ရေးသားထားသောစာတမ်း (သို့) ဇာတ်လမ်းရှည် (၅) ပုဒ်။ (ယူရို ၅၀၀)
(ဂ) ဓာတ်ပုံစီးရီးကိုအခြေခံ၍ဖန်တီးထားသော အနည်းဆုံးကြာချိန် (၃) မိနစ်ရှိ ဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင်တို (၅) ပုဒ်။ (ယူရို ၅၀၀)
(ဃ) မော်ကွန်းတိုက်ရှိဓာတ်ပုံစီးရီးကိုအခြေခံ၍ဖန်တီးထားသော ဓာတ်ပုံစီးရီး (၅) ပုဒ်။ ပြန်လည်ဖန်တီးထားသည့်ဓာတ်ပုံ အနည်းဆုံး (၁၀) ပုံပါဝင်ရပါမည်။ (ယူရို ၅၀၀)
(င) မော်ကွန်းတိုက်ရှိ ဓာတ်ပုံစီးရီးကိုအခြေခံ၍ရေးဆွဲဖန်တီးထားသော ပန်းချီ/ပုံစီးရီး (၅) ခု။ စီးရီးတစ်ခုတွင် အနည်းဆုံး (၅) ပုံပါဝင်ရပါမည်။ (ယူရို ၅၀၀)
(စ) မော်ကွန်းတိုက်ရှိဓာတ်ပုံစီးရီးကိုအခြေခံ၍ပြန်လည်ရေးဆွဲထားသောသီးသန့် (single) ပန်းချီ/ပုံ (၅) ခု။ (ယူရို ၅၀၀)

မော်ကွန်းရှိထိန်းသိမ်းထားသောပုံများ

လင့်ခ်တွင် တဆင့်ပြန်လည်ဖန်တီးနိုင်မည့်ဓါတ်ပုံစီးရီးများနှင့် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံချင်း ကိုရယူနိုင်ပါသည်။ သင်ရွေးချယ်လိုသည့်အမျိုးအစားကို လျှောက်လွှာဖောင်တွင်ဖော်ပြပေးနိုင်ပါသည်။

လျှောက်လွှာတင်နည်း

ဤအဆိုပြုလွှာများကို စိတ်ပါ၀င်စားပါက ပါ၀င်ရန်အတွက် ပေးထားသောဓာတ်ပုံစီးရီးများထဲမှ သို့မဟုတ် ဓာတ်ပုံတစ်ခုကိုရွေးပါ။ ထို့နောက် ပြန်လည်တီထွင်ဖန်တီးလိုသော ဓာတ်ပုံအမျိုးအစားနှင့်နံပါတ်၊ ဖန်တီးလိုသည့်အကြောင်းအရာအကျဉ်းချုပ်နှင့်တကွ မိမိကျွမ်းကျင်နယ်ပယ်အတွင်းရှိ အတွေ့အကြုံများကိုထင်ဟပ်စေသော ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုပေးပို့ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပြန်လည်ဖန်တီးထားသည့်အကြောင်းအရာကို မြန်မာ သို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံရေး

သင်၏အချက်အလက်များကို Myanmar Photo Archive နှင့် Goethe-Institut Myanmar အဖွဲ့သားများ၏လက်ဝယ်တွင်သာထားရှိမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပြုလွှာများကို အမည်ဝှက် သို့မဟုတ် ကလောင်အမည်ဖြင့်တင်ပြနိုင်သည်။ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့်ဖန်တီးမှုလက်ရာများကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး ဖန်တီးထားသောလက်ရာများကို သင့်အမည်ဖြင့်တင်ပြခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း မပြုလုပ်လိုပါကလည်း ပြပွဲများတွင် တင်ပြခြင်း၊​ ဖော်ပြခြင်း လုပ်သွားမည်မဟုတ်ပါ။

Myanmar Photo Archive's Open Call Flyer

လျှောက်လွှာရယူရန်