Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Xã hội số
Dân chủ trong chủ nghĩa tư bản giám sát

Surveillance Capitalism and Democracy
Surveillance Capitalism and Democracy | © Viện Goethe Hà Nội

Thảo luận | 06.11.2020, 19h
Trực tiếp tại viện Goethe Hà Nội và Ngôi nhà Đức tại TP. Hồ Chí Minh; trực tuyến qua ứng dụng Zoom.

Việc thu thập và phân tích dữ liệu đang làm thay đổi những cách thức hoạt động của nền kinh tế. Nhưng những sự thay đổi này có cơ bản đến mức dẫn tới việc hình thành một hình thức tư bản mới – Chủ nghĩa Tư bản giám sát - hay không? Nếu các hành vi của con người ngày càng minh bạch hơn thì niềm tin có ý nghĩa ra sao, liệu nó có còn cần thiết không? Những cá nhân có phải chỉ là thứ yếu của cỗ máy kĩ thuật số, là đối tượng của các cơ chế thưởng phạt mới theo quy luật của kinh tế tư bản tư nhân không? Sự gắn kết xã hội sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi mà con người là lực lượng lao động trở nên bị dư thừa trong khi dữ liệu của họ tiếp tục được sử dụng như một nguồn lợi béo bở trong những thị trường mới, những thị trường kinh doanh trên dự báo về hành vi của con người? Chúng ta có thể kiểm soát những gì mình chưa hiểu không?

© Goethe-Institut Hanoi
 
 

Các chuyên gia tham gia chương trình

  Chủ nhà  
  Phung Duc Tung © Phung Duc Tung Pham Khanh Nam © Pham Khanh Nam
  TS. Phùng Đức Tùng TS. Phạm Khánh Nam
  Khách mời  
  Shoshana Zuboff Foto (Abschnitt): © Falling Walls Foundation  
  Shoshana Zuboff