Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Chuyên gia Việt Nam
TS. Phùng Đức Tùng

Giám đốc Viện nghiên cứu Phát triển Mê Kông (MDRI)

Phùng Đức Tùng© Phùng Đức Tùng

TS. Phùng Đức Tùng

có trên 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển và xóa đói giảm nghèo. Ông có bằng Tiến sĩ Kinh tế tại Viện Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển, Đại học Leibniz tại Hannover, Đức. Tiến sĩ Tùng có kiến ​​thức nền tảng vững chắc về kinh tế lượng, đánh giá tác động, thiết kế và thực hiện khảo sát. Các lĩnh vực nghiên cứu của ông tập trung vào xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, phúc lợi xã hội và hỗ trợ các vùng dễ bị tổn thương.

Tiến sĩ Tùng là chuyên gia thiết kê mẫu, đã thực hiện thiết kế mẫu và bảng hỏi cũng như thực hiện khảo sát cho nhiều cuộc khảo sát quy mô lớn trong nước và quốc tế. Ngoài ra, ông đã thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc thông qua việc dẫn dắt thành công nhiều cuộc khảo sát quy mô lớn đối với hộ gia đình và doanh nghiệp cũng như các dự án đánh giá tác động cho các cơ quan quốc tế và Bộ ngành giúp mang lại các bài báo cáo và nghiên cứu chất lượng cao và hợp lý.

Các bài viết của ông đã được xuất bản trên các tạp chí được bình duyệt quốc tế như Tạp chí Kinh tế Mỹ và Phát triển Thế giới. Ông đã xuất hiện trong nhiều hội nghị quốc tế và các chuyến thăm nghiên cứu ở Đức, Úc, Brazil, Malaysia, Indonesia, Hồng Kông, v.v.