Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Chuyên gia Việt Nam
GS.TS. Hồ Tú Bảo

GS. Hồ Tú Bảo© Hồ Tú Bảo

GS.TS. Hồ Tú Bảo

GS.TS. Hồ Tú Bảo hiện là Giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu của Viện Nghiên cứu Cao cấp Về Toán (VIASM) và Giám đốc khoa học của Viện John von Neumann của Đại học Quốc gia, Tp. Hồ Chí Minh.

Hồ Tú Bảo tốt nghiệp (1978) tại Khoa Toán-Lý, Đại học Bách Khoa Hà Nội, thạc sĩ (1984) và tiến sĩ (1987) tại Đại học Paris 6, và tiến sĩ khoa học (1998) tại Đại học Paris 9, tất cả đều về học máy (machine learning) và trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông có kinh nghiệm nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, học máy và khai phá dữ liệu (data mining), và gần đây là khoa học dữ liệu (data science). Ông làm giáo sư và trưởng phòng thí nghiệm học máy và khai phá dữ liệu tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST) giai đoạn 1993-2018 và giáo sư danh dự của JAIST từ 4.2018.

Hiện tại, ông tập trung vào các dự án R&D sử dụng học máy vào các lĩnh vực khác nhau ở Việt Nam. Những lời khuyên, chỉ dẫn của Giáo sư Hồ Tú Bảo được tìm kiếm và ứng dụng cho các hoạt động nghiên cứu trong kinh tế và xã hội.