Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
HAN Kurse© Viện Goethe Hà Nội

Hội thảo
Đất nước học và giao tiếp liên văn hóa

Dự án được đồng tài trợ bởi Quỹ Tị nạn, Di cư và Hòa nhập (AMIF)

Những thay đổi xã hội khác nhau dẫn đến sự xuất hiện ngày càng nhiều các tình huống liên văn hóa trong thế giới của chúng ta. Con người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau tiếp xúc với nhau hàng ngày trong công việc, trong cuộc sống cá nhân. Những tình huống liên văn hóa như vậy không phải lúc nào cũng dẫn đến sự hiểu biết, cảm thông và hòa hợp. Đôi khi có những khó khăn hoặc thậm chí những xung đột và mâu thuẫn. Để có thể ứng xử một cách phù hợp với những người đến từ các nền văn hóa khác nhau trong một tình huống giao tiếp liên văn hóa chúng ta rất cần có sự am hiểu về liên văn hóa. Khái niệm liên văn hóa không phải là một khả năng duy nhất, mà nó bao gồm khả năng làm việc nhóm, sự khoan dung, cởi mở, am hiểu trên lý thuyết về các nền văn hóa khác, sự đồng cảm, công nhận và đề cao các giá trị, sự đánh giá chiêm nghiệm của bản thân và của những người lạ khác, sự nhạy cảm và kiến thức về ngôn ngữ. Người ta cần những kỹ năng này để tránh xung đột trong giao tiếp với những người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau và hòa nhập vào cuộc sống ở quê hương mới.
 • Kiến thức về đất nước Đức ­­
 • So sánh với nền văn hóa gốc của mình
 • Xác định rõ về bản thân mình và hiểu những người khác lạ so với mình
 • Những khác biệt về liên văn hóa: Các giá trị, qui ước và các chuẩn mực văn hóa
 • Những tình huống xung đột điển hình: Giao tiếp trực tiếp và gián tiếp, định hướng khách quan và định hướng cá nhân, xây dựng các mối quan hệ cá nhân và công việc
 • Kỹ năng giao tiếp trong xã hội: Giao tiếp hiệu quả (ví dụ: giao tiếp và hợp tác trong một đội quốc tế), Ngăn ngừa các xung đột liên văn hóa
 • Nhận biết các xung đột văn hóa và giải quyết chúng một cách khéo léo và tinh tế
 • Sốc văn hóa và cách đối diện với sốc văn hóa
 • Những vấn đề, rắc rối trong giao tiếp phi ngôn ngữ
 • Cách ứng xử với những định kiến và tư tưởng dập khuôn
 • Tăng cường khả năng quan sát, tiếp thu của mình – học cách thay đổi nhận thức

Các khóa học chuẩn bị khác

Đồng tài trợ bởi

Kofinanziert von der Europäoschen Union