Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Liên hệ và đăng ký học
Hà Nội

Dịch vụ và định hướng khách hàng đảm bảo thành công Ảnh: Viện Goethe Hà Nội
Cảm ơn bạn đã quan tâm tới các khóa học của Goethe-Institut Hà Nội!

Với khóa học bạn vừa chọn, bạn cần liên hệ trực tiếp tới phòng ngôn ngữ để được đăng kí hoặc tư vấn cụ thể vì khóa thuộc một trong các trường hợp sau:
  1. Khóa học chưa mở cổng đăng kí trực tuyến.
  2. Khóa học yêu cầu kiểm tra đầu vào với các học viên.
  3. Khóa học đã hết hạn nhận đăng kí trực tuyến.
Phòng ngôn ngữ Goethe-Institut Hà Nội
56-58-60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Việt Nam
Tel. +84 24 32004494
kurse-hanoi@goethe.de