Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Chọn

Khóa học đặc biệt

Practice specific skills

Chọn
Illustration:  Fröhliche Lernende greifen nach Büchern, Sprechblasen und einer Deutschlandkarte, die durch die Luft fliegen.
  • Khóa học nhập cư A1
  • Trang bị hành trang cho cuộc sống tại Đức

Hướng dẫn

Do đại dịch Covid chỉ học trực tuyến
Do đại dịch Covid-19 nên mọi lớp học được diễn ra dưới hình thức trực tuyến

Our Courses

Zwei fröhliche junge Menschen klatschen die Hände gegeneinander und lachen. Im Hintergrund steht eine Whiteboard.

Khóa đoàn tụ gia đình A1

Dành cho những người muốn xin thị thực để lưu trú dài hạn ở Đức và vì vậy cần tham gia kỳ thi SD1
Einer Lernerin am Laptop Foto: © Goethe-Institut Hanoi

Lớp học thử trực tuyến

Bạn có muốn học thử lớp học trực tuyến của chúng tôi?

Khóa học vẫn chưa phù hợp, bạn cần tìm thêm?
Chúng tôi có các khóa học phù hợp với bạn

Các câu hỏi? +84 24 32004494 Chúng tôi sẵn sàng tư
vấn cho bạn
Thứ hai-thứ sáu
8h30-12h00 | 13h00-18h00
kurse-hanoi@goethe.de