Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Chọn

Khóa học đặc biệt

Practice specific skills

Chọn
Illustration:  Fröhliche Lernende greifen nach Büchern, Sprechblasen und einer Deutschlandkarte, die durch die Luft fliegen.
  • Khóa học nhập cư A1
  • Trang bị hành trang cho cuộc sống tại Đức

Our Courses

Zwei fröhliche junge Menschen klatschen die Hände gegeneinander und lachen. Im Hintergrund steht eine Whiteboard.

Khóa đoàn tụ gia đình A1

Dành cho những người muốn xin thị thực để lưu trú dài hạn ở Đức và vì vậy cần tham gia kỳ thi SD1
Chúng tôi sẵn sàng giải đáp các câu hỏi của bạn +84 24 32004494 T2 - T6 | 8h30-12h00 và 13h00-18h00 kurse-hanoi@goethe.de