Tài liệu ôn luyện

Quay lại đến Goethe-Zertifikat B1

Bạn có thể tìm tài liệu ôn luyện cho phần thi Nghe, Đọc, Viết và Nói để chuẩn bị cho Goethe-Zertifikat B1 tại đây.

Tài liệu để ôn luyện trực tuyến

Bài thi mẫu B1

Tải tài liệu

B1-Bài thi mẫu kỳ thi dành cho người lớn B1-nghe trực tiếp phần Nghe bài thi mẫu dành cho người lớn (37:21 phút)
B1-xem trực tiếp phần Nói bài thi mẫu dành cho người lớn (12:55 phút)
© Goethe-Institut

B1-Bài luyện thi dành cho người lớn B1-nghe trực tiếp phần Nghe bài luyện thi dành cho người lớn (39:13 phút)
B1-Bài thi mẫu dành cho thanh thiếu niên B1-nghe trực tiếp phần Nghe bài thi mẫu dành cho thanh thiếu niên (36:38 phút)
B1-Bài luyện dành cho thanh thiếu niên B1-nghe trực tiếp phần Nghe bài luyện dành cho thanh thiếu niên (39:41 phút)