အလျင်အမြန်၀င်ရောက်ရန် :

အကြောင်းအရာဆီသို့ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 1) ပထမအဆင့် လမ်းညွှန်မှုဆီ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 2)

Science Film Festival 2021
စာရင်းပေးသွင်းရန်

သိပ္ပံရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှ ဇာတ်လမ်းများအား Vimeo တွင် ကြည့်ရှုရန် လိုအပ်သည့် စကားဝှက်ကို တောင်းဆိုပါ။

Vimeo မှတစ်ဆင့် ရုပ်ရှင်များကို ကြည့်ရှု့နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် စကားဝှက်ကို ပေးပို့ရမည့် အီးမေးလ် လိပ်စာကို ကျေးဇူးပြု၍ ထည့်သွင်းပေးပါ။

မိတ်ဆွေပေးပို့သော အချက်အလက်များကို သိပ္ပံရုပ်ရှင်ပွဲတော်အစီအစဥ်အတွက်သာ အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး၊ ပွဲတော် ပြီးဆုံးသွားသည့်အခါတွင် ဖျက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

* မဖြစ်မနေရေးသွင်းရပါမည်
အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ပါက ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံတွင်ပါ၀င်သည့် အချက်အလက်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့က မိတ်ဆွေအား ပြန်လည်ဆက်သွယ်ရန် အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းကို မိတ်ဆွေအနေဖြင့် နားလည်လက်ခံကြောင်း ယူဆပါမည်။ မိတ်ဆွေ၏ သဘောတူညီချက်ကို ပြန်လည်ဖျက်သိမ်းရန် sffmyanmar@goethe.de သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ ဆက်သွယ်ပြီးပါက မိတ်ဆွေ၏ အချက်အလက်များကို ချက်ချင်းဖျက်သိမ်းပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ဆွေ၏ မေးခွန်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖြေဆိုပြီးသည့်အချိန်၊ သို့မဟုတ် အချက်အလက်များကို သိမ်းထားရန် အကြောင်းပြချက် မလုံလောက်ပါကလည်း သင့်အချက်အလက်များကို ဖျက်လိုက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ဒေတာအချက်အလက်များ ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ