အလျင်အမြန်၀င်ရောက်ရန် :

အကြောင်းအရာဆီသို့ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 1) ပထမအဆင့် လမ်းညွှန်မှုဆီ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 2)

စာရင်းပေးသွင်းရန်
ယဉ်ကျေးမှုအသိပညာဆွေးနွေးပွဲ

ပွဲအစီအစဉ်သို့တက်ရောက်ရန် ဤဖောင်ပုံစံကိုဖြည့်ပေးပါ။

AMIF နှင့် Goethe-Institut တို့၏ သဘောတူညီချက်ကို သိရှိနားလည်ပြီး သဘောတူညီပါသည်။

* မဖြစ်မနေရေးသွင်းရပါမည်
အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ပါက ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံတွင်ပါ၀င်သည့် အချက်အလက်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့က မိတ်ဆွေအား ပြန်လည်ဆက်သွယ်ရန် အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းကို မိတ်ဆွေအနေဖြင့် နားလည်လက်ခံကြောင်း ယူဆပါမည်။ မိတ်ဆွေ၏ သဘောတူညီချက်ကို ပြန်လည်ဖျက်သိမ်းရန် EiEi.Phyo@goethe.de သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ ဆက်သွယ်ပြီးပါက မိတ်ဆွေ၏ အချက်အလက်များကို ချက်ချင်းဖျက်သိမ်းပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ဆွေ၏ မေးခွန်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖြေဆိုပြီးသည့်အချိန်၊ သို့မဟုတ် အချက်အလက်များကို သိမ်းထားရန် အကြောင်းပြချက် မလုံလောက်ပါကလည်း သင့်အချက်အလက်များကို ဖျက်လိုက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ဒေတာအချက်အလက်များ ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ