လေ့ကျင့်ခန်းများ

Goethe-Zertifikat B2 သို့ ပြန်သွားရန်

Goethe-Zertifikat B2 စာမေးပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း။ ။ အရေး၊ အကြား၊ အဖတ်၊ အပြော 4 Skills လုံးအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ်နိုင်သည့် အရာများ

အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် B2 အစမ်းစာမေးပွဲ

အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် B2 အစမ်းစာမေးပွဲ၊ အကြားစွမ်းရည် - တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန်
(၃၈ မိနစ် ၂၇ စက္ကန့်)

အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် B2 အစမ်းစာမေးပွဲ၊ အကြားစွမ်းရည် - ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ်ရန် (MP4, 37 MB)

အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် B2 အစမ်းစာမေးပွဲ၊ အပြောစွမ်းရည် - တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန်
(၁၆ မိနစ် ၁၃ စက္ကန့်)
© Goethe-Institut

ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအတွက် B2 အစမ်းစာမေးပွဲ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအတွက် B2 အစမ်းစာမေးပွဲ၊ အပြောစွမ်းရည် - တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန်
(၃၄ မိနစ် ၄၂ စက္ကန့်)

ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအတွက် B2 အစမ်းစာမေးပွဲ၊ အကြားစွမ်းရည် - ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ်ရန် (MP4, 34 MB)