Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
HAN Digitale Gesellschaft 7360© Viện Goethe Hà Nội

Chuyên gia châu Âu
Các khách mời

Dự án "Internet và xã hội"

Loạt bài thuyết trình

Making sense of the digital society © HIIG

Making sense of the digital society

Sự thay đổi công nghệ phát triển nhanh chóng hiện nay tạo ra những bất ổn to lớn - và kéo theo đó là nhu cầu về những lời giải thích giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tình hình của mình và có thể định hình tương lai. Loạt bài thuyết trình cao cấp này nhằm phát triển quan điểm của Châu Âu về quá trình chuyển đổi hiện tại. Để đạt được mục đích này, Viện nghiên cứu về Internet và Xã hội Alexander von Humboldt (HIIG)Cơ quan Liên bang về Giáo dục Công dân (bpb) mời các nhà tư tưởng châu Âu giúp chúng ta hiểu rõ hơn về xã hội kỹ thuật số.