Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
ntt© Nguyễn Trinh Thi

MANZI | Tiểu sử nghệ sỹ
Nguyễn Trinh Thi

  • ntt1 © Nguyễn Trinh Thi
  • ntt2 © Nguyễn Trinh Thi
  • ntt3 © Nguyễn Trinh Thi
  • ntt4 © Nguyễn Trinh Thi
  • ntt5 © Nguyễn Trinh Thi
  • ntt6 © Nguyễn Trinh Thi

Nguyen Trinh Thi © Nguyen Trinh Thi Nguyễn Trinh Thi là nghệ sỹ làm phim và video art độc lập tại Hà Nội. Pha trộn các yếu tố của điện ảnh, tài liệu và trình diễn, thực hành nghệ thuật đa dạng của Thi thường là những quan tâm khám phá kí ức và lịch sử. Các triển lãm nghệ thuật Trinh Thi tham gia gần đây bao gồm Asia Pacific Triennial (Brisbane, 2018), Sydney Biennale 2018, Jeu de Paume, Paris; Bảo tàng nghệ thuật đương đại Bordeaux (CAPC); Lyon Biennale 2015; Asian Art Biennial 2015, Đài Loan; Fukuoka Asian Art Triennial 2014; Singapore Biennale 2013; và Liên hoan phim quốc tế Rotterdam.


Các nghệ sỹ tham gia dự án

Nguyễn Huy An © Nguyễn Huy An Nguyễn Trinh Thi © Nguyễn Trinh Thi Phan Thảo Nguyên © Phan Thảo Nguyên Trương Công Tùng © Trương Công Tùng
Nguyễn Huy An Nguyễn Trinh Thi Phan Thảo Nguyên Trương Công Tùng
Võ Trần Châu © Võ Trần Châu Nguyễn Phi Phi Oanh © Nguyễn Phi Phi Oanh Lê Phi Long © Lê Phi Long Lê Hoàng Bích Phượng © Lê Hoàng Bích Phượng
Võ Trần Châu Nguyễn Phi Phi Oanh Lê Phi Long Lê Hoàng Bích Phượng