Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Trương Công Tùng© Trương Công Tùng

MANZI | Tiểu sử nghệ sỹ
Trương Công Tùng

  • TCT1 © Trương Công Tùng
  • TCT2 © Trương Công Tùng
  • TCT3 © Trương Công Tùng
  • TCT4 © Trương Công Tùng
  • TCT5 © Trương Công Tùng

Truong Cong Tung © Truong Cong Tung Sinh năm 1986, Trương Công Tùng lớn lên ở Đăk Lăk và tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hồ Chí Minh năm 2010, chuyên ngành sơn mài. Với quan tâm nghiên cứu về khoa học, vũ trụ học và triết học, Trương Công Tùng thực hành đa phương tiện với video, sắp đặt, hội hoạ và vật phẩm (found objects), phản ánh suy nghĩ và băn khoăn cá nhân về những biến thiên văn hoá và địa chính trị trong tiến trình hiện đại hóa, thường nằm ẩn trong thay đổi của hệ sinh thái, niềm tin hay thần thoại của một miền đất. Anh cũng là thành viên của nhóm Art Labor (thành lập năm 2012), một collective làm việc giữa nghệ thuật thị giác và khoa học xã hội/đời sống nhằm tạo kiến thức thay thế và phi chính thống qua hoạt động nghệ thuật-văn hóa trong những bối cảnh công cộng và địa phương đa dạng.

Trương Công Tùng đã triển lãm rộng rãi ở Việt Nam và quốc tế với tư cách cá nhân cũng như tham gia triển lãm nhóm cùng Art Labor Collective. Một số triển lãm gần đây bao gồm Bangkok Biennale (2018), “Between Fragmentation and Wholeness” (“Giữa Phân Mảnh và Toàn Thể”) tại Galerie Quỳnh, Thành phố Hồ Chí Minh (2018), “A Beast, a God, and a Line” (“Một Thú, Một Thánh, Một Đường Kẻ”) tại Para Site, Hong Kong (2018) và Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, Warsaw (2018), Dhaka Art Summit, tại Dhaka (2018), Carnegie International phiên bản thứ 57 tại Bảo tàng nghệ thuật Carnegie (2018), Hội chợ nghệ thuật Cosmopolis tại Trung tâm Pompidou, Paris (2017)...


Các nghệ sỹ tham gia dự án

Nguyễn Huy An © Nguyễn Huy An Nguyễn Trinh Thi © Nguyễn Trinh Thi Phan Thảo Nguyên © Phan Thảo Nguyên Trương Công Tùng © Trương Công Tùng
Nguyễn Huy An Nguyễn Trinh Thi Phan Thảo Nguyên Trương Công Tùng
Võ Trần Châu © Võ Trần Châu Nguyễn Phi Phi Oanh © Nguyễn Phi Phi Oanh Lê Phi Long © Lê Phi Long Lê Hoàng Bích Phượng © Lê Hoàng Bích Phượng
Võ Trần Châu Nguyễn Phi Phi Oanh Lê Phi Long Lê Hoàng Bích Phượng