Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Triển lãm "Xứ thư nhàn"© Lê Phi Long

MANZI | Tiểu sử nghệ sỹ
Lê Phi Long

  • I took a deep breath and sleep under in Vinh Tuy bridge_Le Phi Long © Lê Phi Long
  • Green People and City © Le Phi Long
  • Formosa Project © Lê Phi Long
  • vọoc Cát Bà © Lê Phi Long
  • Sketchbook no 2 © Lê Phi Long
  • HIC DOMUS EST DEI © Lê Phi Long

Lê Phi Long © Lê Phi Long Lê Phi Long (1988) là một trong những nghệ sỹ đương đại tài năng và triển vọng của Việt Nam. Anh hiện đang sống tại Đà Lạt và đóng một vai trò quan trọng trong nền nghệ thuật địa phương. Lê Phi Long đã tham gia một số triển lãm ở Mỹ và Anh, cũng như một số chương trình nghệ sỹ lưu trú tại Việt Nam, Đài Loan, Hàn Quốc và từ đó trở thành một nghệ sĩ quốc tế.

Thực hành của Lê Phi Long bao gồm hội họa, cài đặt đa phương tiện, nhiếp ảnh và concept art. Anh tập trung chủ yếu vào các chủ đề lịch sử và địa lý, thể hiện mối quan hệ cá nhân đặc biệt với thiên nhiên, đặc biệt qua các bản vẽ. Mặc dù kết hợp các thực hành nghệ thuật đa ngành với nhau, các tác phẩm của anh vẫn đạt được tính thuyết phục thông qua những khái niệm nội dung và hình ảnh tổng thể mạnh mẽ.


Các nghệ sỹ tham gia dự án

Nguyễn Huy An © Nguyễn Huy An Nguyễn Trinh Thi © Nguyễn Trinh Thi Phan Thảo Nguyên © Phan Thảo Nguyên Trương Công Tùng © Trương Công Tùng
Nguyễn Huy An Nguyễn Trinh Thi Phan Thảo Nguyên Trương Công Tùng
Võ Trần Châu © Võ Trần Châu Nguyễn Phi Phi Oanh © Nguyễn Phi Phi Oanh Lê Phi Long © Lê Phi Long Lê Hoàng Bích Phượng © Lê Hoàng Bích Phượng
Võ Trần Châu Nguyễn Phi Phi Oanh Lê Phi Long Lê Hoàng Bích Phượng