Tài liệu ôn luyện

Quay lại đến Goethe-Zertifikat B2

Bạn có thể tìm tài liệu ôn luyện cho phần thi Nghe, Đọc, Viết và Nói để chuẩn bị cho Goethe-Zertifikat B2 tại đây.

Tài liệu để ôn luyện trực tuyến

Tải tài liệu

B2-Bài thi mẫu dành cho người lớn

B2-nghe trực tiếp phần Nghe bài thi mẫu dành cho người lớn (38:27 phút)

B2-xem trực tiếp phần Nói bài thi mẫu dành cho người lớn (16:13 phút)
© Goethe-Institut

B2-Bài thi mẫu dành cho thanh thiếu niên B2-nghe trực tiếp phần Nghe bài thi mẫu dành cho thanh thiếu niên (34:41 phút)