Thông tin khác

Quay lại đến Goethe-Zertifikat C2: GDS

Bạn hãy thể hiện! Các Module

Kỳ thi Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom bao gồm các modul Đọc, Nghe, Viết và Nói (phần Nói thi riêng lẻ từng thí sinh). Kỳ thi được tổ chức và chấm điểm theo tiêu chí thống nhất trên toàn thế giới.
 
Phần đề bài có liên quan đến văn học trong modul Viết được soạn với sự hợp tác cùng trường đại học Ludwig- Maximilians München.
 
4 modul có thể được thi riêng lẻ hoặc kết hợp. Chứng chỉ riêng lẻ của 4 modul có giá trị tương đương chứng chỉ tổng hợp cả 4 modul.
Modul Đọc, Nghe, Nói được chấm tại trung tâm tổ chức thi. Modul Viết được chấm với sự hợp tác cùng viện Goethe trung tâm.
 

Trường hợp khi thi module Viết năm 2021 bạn không chọn một trong hai chủ đề chung mà chọn một trong hai chủ đề liên quan đến văn học thì bạn cần phải tìm hiểu trước một trong hai tác phẩm được trường đại học Ludwig- Maximilians München đưa ra cho năm 2021. Bạn chọn một trong bốn chủ đề được đưa ra.

Tác phẩm văn học cho kỳ thi Goethe- Zertifikat C2 – GDS năm 2021

Sibylle Berg
Habe ich Dir eigentlich schon erzählt…
Ein Märchen für alle
KiWi Verlag
ISBN 978-3-462-03735-7
€ 7,95 (D)

Arno Geiger
Der alte König in seinem Exil
Roman
dtv Verlag
ISBN 978-3-423-14154-3
€ 9,90 (D) | eBook € 9,99 (D)
Trường hợp khi thi module Viết năm 2022 bạn không chọn một trong hai chủ đề chung mà chọn một trong hai chủ đề liên quan đến văn học thì bạn cần phải tìm hiểu trước một trong hai tác phẩm được trường đại học Ludwig- Maximilians München đưa ra cho năm 2022. Bạn chọn một trong bốn chủ đề được đưa ra.

Tác phẩm văn học cho kỳ thi Goethe- Zertifikat C2 – GDS năm 2022

Irmgard Keun
Gilgi – eine von uns
Roman
Ullstein Verlag
ISBN 978-3-548-29149-9
€ 11,00 (D) | eBook € 6,99 (D)
 
Sten Nadolny

Weitlings Sommerfrische
Roman
Piper Verlag
ISBN 978-3-492-30307-1
€ 11,00 (D) | eBook € 10,99 (D)
 

Đọc

Bạn đọc các văn bản chuyên môn, các bình luận, phóng sự và các thông báo và xử lý các bài tập khác nhau. Bạn có thể dễ dàng hiểu các văn bản ngay cả những văn bản trừu tượng hoặc phức tạp về mặt nội dung và ngôn ngữ và bạn có thể nắm được những tầng nghĩa sâu xa.

Thời gian thi: 80 phút

Viết

Bạn diễn giải lại một bài thuyết trình ngắn thành các phần và viết một bài có thể ở dạng thư độc giả hoặc một bài phân tích sách có cấu trúc rõ ràng và đúng văn phong dựa trên chủ đề chung hoặc chủ đề có liên quan đến văn học được đưa ra. Có 2 chủ đề chung và một chủ đề cho mỗi tác phẩm văn học trong danh sách tác phẩm văn học cho bạn lựa chọn. Bạn lựa chọn một trong bốn chủ đề.

Thời gian thi: 80 phút

Nghe

Bạn nghe các bài báo cáo, phóng sự trên phương tiện truyền thông, các cuộc nói chuyện thông thường cũng như các cuộc phỏng vấn các chuyên gia ở tốc độ nói bình thường và xử lý các bài tập liên quan.

Thời gian thi: khoảng 35 phút

Nói

Bạn thuyết trình về một chủ đề khá phức tạp ví dụ như toàn cầu hóa. Bạn cần phải có những lý giải đa dạng khi có câu hỏi đưa ra. Bạn thảo luận về một chủ đề khác trong một phần nói chuyện có phân tích mặt ưu và nhược điểm, bạn cần thể hiện quan điểm của mình, ứng đáp lại những phản biện và thuyết phục người đối thoại theo quan điểm của mình.

Thời gian thi: khoảng 15 phút

Các điều kiện

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom là một kỳ thi tiếng Đức dành cho người lớn.
 
Các kỳ thi của viện Goethe dành cho mọi đối tượng muốn dự thi mà không phụ thuộc vào độ tuổi và việc có quốc tịch Đức hay không.
  • Goethe-Zertifikat C2 thích hợp cho độ tuổi từ 18 trở lên.
  • Để đạt Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom thí sinh phải có kiến thức tiếng Đức tương đương trình độ cấp thứ sáu và là cấp cao nhất - C2 – trên thước đo kỹ năng của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng Châu Âu (GER).
  • Tùy vào kiến thức đã có sẵn và điều kiện học, bạn cần học ít nhất 1000 tiết, mỗi tiết học là 45 phút để đạt trình độ này.