Thông tin khác

Quay lại đến Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Một khởi đầu tốt: Các phần thi

Kỳ thi Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch bao gồm phần thi Đọc, Nghe, Viết và Nói.
Kỳ thi được tổ chức và chấm điểm theo tiêu chí thống nhất trên toàn thế giới.
 

Đọc

Bạn đọc các đoạn văn bản như bài báo ngắn, email, thông báo và các bảng chỉ dẫn tại các điểm công cộng và giải quyết các bài tập liên quan.

Thời gian thi: 30 phút

Viết

Bạn viết những thông báo liên quan trực tiếp đến bạn.

Thời gian thi: 30 phút

Nghe

Bạn nghe các cuộc nói chuyện thường nhật, thông báo và cuộc phỏng vấn trên đài, tin nhắn trên điện thoại và thông báo tại nơi công cộng và giải quyết các bài tập liên quan.

Thời gian thi: 30 phút

Nói

Bạn đặt và trả lời các câu hỏi về bản thân mình, kể đôi chút về cuộc sống của bạn và thống nhất hoặc cùng lên một kế hoạch nào đó với người bạn thi cùng.

Thời gian thi: 15 phút

Các điều kiện

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch là kỳ thi tiếng Đức dành cho thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12 đến 16.
 
Các kỳ thi của viện Goethe dành cho mọi đối tượng muốn dự thi mà không phụ thuộc vào độ tuổi và việc có quốc tịch Đức hay không.
  • Chứng chỉ Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch phù hợp cho độ tuổi từ 12 trở lên.
  • Kỳ thi Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch đòi hỏi trình độ tiếng Đức tương đương cấp độ 2 (A2) theo Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng Châu Âu (GER).
  • Tùy vào kiến thức sẵn có và điều kiện học, bạn cần học từ 200 đến 350 tiết, mỗi tiết học là 45 phút để đạt trình độ này.